Uiterlijk 1 april 2019 visie scholen Willemstad

Geplaatst: 29-11-2018

Ongeveer een jaar geleden startte de gemeente Moerdijk met het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om de Willemstadse basisscholen Willem de Zwijger en De Singel opnieuw te huisvesten. In verband met de ontwikkelingen in het basisonderwijs en de kinderopvang vindt op verzoek van de schoolbesturen besluitvorming in 2019 plaats.

De gemeente wil mede onderzoeken hoe ook andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen, zoals de kinderopvang en het gemeenschapshuis, een plaats in de nieuwe huisvesting kunnen krijgen en welke locatie geschikt is voor zo'n multifunctioneel gebouw.

Ontwikkelingen

Het was de bedoeling om in de eerste helft van 2018 een besluit over de locatie te nemen, maar gezien de vele ontwikkelingen die zich in het basisonderwijs en de kinderopvang aandienen, willen de schoolbesturen de tijd nemen om te werken aan een visie op het onderwijs. Die visie betreft vooral de vraag wat er naast het leren op school voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar nog meer nodig is. Cultuur en sport zijn belangrijke partners voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook het bedrijfsleven speelt een steeds belangrijkere rol om kinderen een beeld te geven van wat hen te wachten staat. De visie is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke voorzieningen er in een schoolgebouw van de toekomst nodig zijn en welke setting voor beide scholen daar de beste voor is. Beide scholen vinden dat ouders en kinderen iets te kiezen moeten hebben en dat zij zich daarom van elkaar moeten blijven onderscheiden. Ze behouden ook elk hun eigen onderwijsconcept.

Uiterlijk 1 april 2019 visie gereed

Deze visieontwikkeling willen zij samen met de stad ontwikkelen. Daarom zullen er op 28 januari 2019 en op 12 maart 2019 bijeenkomsten worden belegd waarin betrokken inwoners en belangrijke partners worden uitgenodigd om mee te denken over de scholen van de toekomst in Willemstad. Het is de bedoeling dat er uiterlijk op 1 april 2019 een visie ligt. De gemeenteraad vindt de vertraging jammer maar geen probleem. Het is vooral belangrijk dat er goed wordt nagedacht voordat er in schoolgebouwen wordt geïnvesteerd. Er moet immers een goede oplossing komen voor de komende circa veertig jaar.