Woningeigenaren kunnen zelf WOZ-gegevens wijzigen en aanvullen

Geplaatst: 15-11-2018

Woningeigenaren kunnen vanaf nu gegevens over hun woning bekijken met de interactieve tool ‘Mijn WOZ voormelding’ van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zij kunnen objectkenmerken van hun woning, zoals een dakkapel, het bouwjaar, de inhoud en een aanbouw bekijken. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: aangeven dat de gegevens kloppen of dit wijzigen. Dit kan tot 31 december 2018

Voordelen voor woningeigenaar én de BWB

De BWB beheert administratieve gegevens over woningen. De woningeigenaar heeft zelf vaak het beste beeld van de actuele omstandigheden van de woning. Met de interactieve voormelding krijgen woningeigenaren ruim op tijd de kans om die gegevens digitaal te controleren. Met deze controle verbeteren de gegevens van de BWB en kunnen we de WOZ-waarde nauwkeuriger berekenen. Bovendien voorkomen we bezwaren en correcties achteraf.

Hoe werkt Mijn WOZ voormelding?

Volg deze stappen: 

  1. Ga naar de website: www.bwbrabant.nl.
  2. Klik op de button ‘Mijn WOZ voormelding’.  
  3. Daarna kunt u zich aanmelden via uw DigiD 
  4. Vervolgens krijgt u toegang tot Mijn WOZ, waar de gegevens van uw woning staan.

Wat doet de BWB met de reacties?

Als u akkoord bent krijgt u een bevestiging via e-mail van de BWB. Als u niet akkoord bent en wijzigingen doorgeeft, stellen wij een onderzoek in. De woningeigenaar krijgt daarna een e-mail van de BWB. Hierin geven wij aan wat er met uw voorstel is gebeurd. Wijzigingen of aanvullingen kunnen gevolgen hebben voor het vaststellen van de WOZ-waarde in februari 2019.

Achtergrond

Jaarlijks stelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werkt. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet van woningeigenaren en is de basis voor de gemeente-, waterschaps- en inkomstenbelasting. Het is daarom belangrijk dat de WOZ-waarde op de juiste gegevens is gebaseerd. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant