Zorgaanbieders pitchen innovatieve ideeën met kans op innovatiebonus

Geplaatst: 19-11-2018

Op donderdag 15 november organiseerden de D6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) een pitchmiddag voor zorgaanbieders met innovatieve ideeën.

Tot 1 oktober 2018 konden Wmo-partners van de gemeenten hun innovatie-initiatief inschrijven. De negen aanbieders met de beste ideeën mochten, deze toelichten (pitchen) voor een jury. Aan de hand van de pitch bepaalde de jury op die donderdag de hoogte van de innovatiebonus. Hiermee willen de gemeenten de aanbieders belonen voor hun vernieuwende initiatieven, deze ook stimuleren en al uitgevoerde innovatie zichtbaar maken.

Dragon’s Den

De pitchmiddag was vormgegeven naar het idee van Dragon’s Den. Zorgaanbieders presenteerden hun innovatieve plan voor een jury. Deze jury bestaat uit zes bestuurders van de D6-gemeenten, een innovatieve ondernemer uit de regio en een belangenvertegenwoordiger vanuit de kant van de cliënten. De pitchmiddag had drie rondes. Iedere ronde verdeelden de juryleden ieder €10.000. Aan het eind van elke ronde bepaalde ieder jurylid hoeveel geld hij of zij aan iedere finalist uitreikte. Deze verdeling maken zij aan de hand van criteria. Bijvoorbeeld de impact van het plan voor cliënten en maatschappij, het innovatieve vermogen en het financiële plaatje van het idee. Ook is belangrijk hoe er wordt samengewerkt met andere partijen. Het nu nog fictieve geld dat de jury tijdens de pitchmiddag verdeelde, kunnen de zorgaanbieders op een later moment daadwerkelijk verzilveren.

Doel van de innovatiebonus

Veel zorgaanbieders nemen al stappen om te innoveren, maar we willen dit als D6 gemeenten nog meer stimuleren. De innovatiebonus is hier een mooi middel voor én het laat tegelijk ook zien waar zorgaanbieders aan werken. Er worden namelijk alleen bonussen uitgereikt aan initiatieven die al uitgevoerd worden of zijn. Zo wordt succes beloond. Het mooie van de pitchmiddag is bovendien dat de zorgaanbieders de kans krijgen om met elkaar te netwerken en van elkaar te leren.

Ontstaan innovatiefonds

Op 13 juli 2017 besloot de Bestuurstafel Sociaal Domein D6 om een innovatiefonds op te richten. Dit om de aanbieders op een positieve manier te stimuleren om te vernieuwen binnen het zorglandschap van de Wmo. De innovatiebonus staat in het teken van het innovatiefonds. Op 20 juni 2018 vond de kick-off bijeenkomst van het project plaats. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst is een plan van aanpak opgesteld, waarvan de pitchmiddag op donderdag 15 november een onderdeel was.