Ambassadeur Albanië bezoekt Moerdijk

Geplaatst: 23-10-2018

Maandag 22 oktober bracht de ambassadeur van Albanië, mevrouw Adia Sakiqi, een bezoek aan de gemeente Moerdijk. Ze sprak met burgemeester Jac Klijs over de situatie met Albanese inklimmers bij parkeerplaats Streepland. 

In Moerdijk  zien we het afgelopen jaar een toename van 'inklimmers'. Dit jaar gaat het al om zo’n 200 jonge mensen van –met name- Albanese afkomst die op doorreis zijn naar Engeland. Ze hopen als verstekeling met een truck mee te kunnen. Burgemeester Klijs wil hier een einde aan maken en voorkomen dat de situatie uiteindelijk tot onrust en onveiligheid leidt. Ook zijn er signalen zijn dat hier mensensmokkel mee is gemoeid. De gemeente pakt het probleem op verschillende manieren aan. Bijvoorbeeld met een actie om de oplettendheid van vrachtwagenchauffeurs te vergroten. Maar ook door het houden van toezicht samen met partners zoals de politie en de Koninklijke Marechaussee, het plaatsen van verbodsborden en snoeien van bosschages. Verder vroeg de burgemeester minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid om meer bemoeienis op landelijk niveau.

Albanese overheid

Klijs voelt zich gesteund door het bezoek van ambassadeur Sakiqi: "Het doet me goed dat naast onze politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Justitie en Veiligheid, ook de Albanese overheid zich verdiept in dit probleem. Met ambassadeur Sakiqi heb ik onder andere gesproken over de maatregelen die Albanië kan treffen om iets aan het probleem te doen. Ook heb ik haar gevraagd communicatief in Albanië een ‘ontmoedigingsbeleid’ te voeren. Mensen moeten weten dat het geen zin heeft richting Moerdijk te komen.“

Ambassadeur Sakiqi verwijst naar de samenwerking die nu al plaatsvindt tussen Albanië en Nederland als het gaat om illegale migratie. Zo werken enkele Albanese politieagenten al nauw samen met de Rotterdamse politie. Ook ondertekenden beide landen op 23 mei 2018 een ‘Letter of Intent’ waarin afspraken zijn gemaakt om de bestrijding van internationale misdaden gezamenlijk te versterken. Tot slot ondertekende de Europese Unie op 5 oktober 2018 een overeenkomst met Albanië over samenwerking op het gebied van grensbeheer tussen Albanië en het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex). “Alleen door intensief samen te werken met zowel Nederland als de veiligheidspartners in Engeland, kunnen we deze illegale migratie een halt toeroepen. De Albanese politie staat klaar om assistentie te verlenen, zowel door uitwisseling van kennis als gezamenlijke politieacties”, aldus ambassadeur Sakiqi.