College Moerdijk geeft vol gas bij nieuwbouwprojecten

Geplaatst: 16-10-2018

Moerdijk gaat met voorrang een aantal bouwprojecten ontwikkelen om de nood op de woningmarkt te lijf te gaan. Het grootste project bestaat uit 75 tot 100 woningen in de Blauwe Hoef in Klundert. Bovendien komen er 25 tot 40 nieuwe woningen in Fijnaart (locaties De Kreuk en Julianastraat), maximaal 15 woningen in Willemstad (bij de volkstuinen) en Langeweg (10-20 woningen).

Maar er zijn meer ambitieuze plannen. Het college van B&W geeft ook extra prioriteit aan nieuwe voorzieningen die moeten zorgen voor een aantrekkelijke Moerdijkse woonomgeving. Zo onderzoeken gemeente en initiatiefnemer samen de haalbaarheid van het foodcourt bij wegrestaurant Kanters in dorp Moerdijk, wordt de renovatie van De Westhoek in Zevenbergen afgerond en wordt sporthal De Borgh aangepakt. Wethouder Eef Schoneveld: “Daar sporten veel leerlingen van onze scholen, dus als college vinden we het belangrijk dat de sportfaciliteiten daar up-to-date blijven.”

Nieuwe brandweerkazerne

Voor een nieuwe truckersparking aan de A16 wordt samen met het Rijk en de provincie een geschikte locatie gezocht. In Noordhoek wordt d’Ouwe School ontwikkeld en Willemstad krijgt een nieuwe brandweerkazerne die aan alle moderne eisen voldoet. Ook Fijnaart heeft de aandacht. Wethouder Thomas Zwiers: “Daar bouwen we op volle kracht verder aan een vitaal centrum.”

 Het gaat in al deze gevallen om extra initiatieven, stuk voor stuk een aanvulling op bouwprojecten die al gepland of in behandeling zijn. Bijvoorbeeld: de ontwikkelingen in Zevenbergen (centrum, Bosselaar Zuid), Fijnaart-West (maximaal 120 nieuwe woningen) en Klundert (appartementen Moye Keene).

“Vol gas mee aan de slag”

“Als het om woningaanbod gaat, ligt er een grote opgave en dus is het belangrijk dat we daar snel mee aan de slag gaan”, legt wethouder Désirée Brummans uit. “En daarbij bouwen we zoveel mogelijk voor alle leeftijdsgroepen en inkomensgroepen. Dus bijvoorbeeld huurappartementen bij Moye Keene en levensloopbestendige woningen in de Julianastraat in Fijnaart.”

Snel starten

“Het betekent trouwens niet dat geïnteresseerden zich nu meteen kunnen inschrijven”, maakt Brummans een kanttekening. “We starten deze projecten nu op, maar in veel gevallen gaat het om trajecten waarvan de voorbereiding meerdere jaren in beslag neemt. Maar het is ontzettend belangrijk dat we snel aan de slag gaan.” In Klundert is grote vraag naar nieuwbouw. “Daarom vind ik het zo belangrijk dat daar snel wordt gestart met de ontwikkeling van de Blauwe Hoef.” Ook in Fijnaart is de vraag groot. “Al liggen er daar natuurlijk mooie plannen voor Fijnaart West. Voor onze huidige inwoners is het belangrijk om aan die vraag naar nieuwbouw te kunnen voldoen, maar ook om nieuwe mensen van buiten Moerdijk te kunnen blijven aantrekken.”