College vraagt nieuw budget starterslening

Geplaatst: 3-10-2018

Starters op de Moerdijkse koopwoningmarkt kunnen sinds juli 2008 een lening aanvragen bij de gemeente. Dit steuntje in de rug is sindsdien niet meer weg te denken voor koopstarters. Door het grote succes is het beschikbare budget momenteel volledig uitgeput. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor een aanvullend budget van € 1.000.000 ter beschikking te stellen. De raad buigt zich in november over dit voorstel.

Wethouder Désirée Brummans: ‘Er is in Moerdijk vraag naar leningen voor starters die voor het eerst een bestaande of nieuwe koopwoning willen aanschaffen. Ik vind het belangrijk om jonge starters te blijven helpen. In het coalitieakkoord 2018-2022 hebben we aangegeven dat we Moerdijk voor jongeren aantrekkelijk willen houden door het continueren van de starterslening. Vanaf eind 2008 tot nu toe zijn er 150 van deze leningen verstrekt. Vanuit het college gaan we daarom naar de gemeenteraad met het voorstel om nieuw budget beschikbaar te stellen.’

Aanmelden blijft mogelijk

Wie een starterslening wil aanvragen, kan zich nog steeds melden bij de gemeente. Deze aanvragers komen op de wachtlijst. Zodra de gemeenteraad besluit dat er een nieuw budget komt, neemt de gemeente contact op met de aanvragers op de wachtlijst.

Starterslening Moerdijk