Inloopmiddag/avond Verbetering Regionale Keringen Buitengebied - 15 november

Geplaatst: 29-10-2018

Op donderdag 15 november organiseert waterschap Brabantse Delta een inloopmiddag/avond over het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ in het buitengebied (Breda, Moerdijk en Etten-Leur). Het waterschap vertelt graag meer over de stand van zaken.

Waterveiligheid en project Verbetering Regionale Keringen

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mensen, dieren en bedrijven achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan. Waterschappen hebben samen met de provincie afgesproken dat de regionale dijken in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken. 

Inloopmiddag/avond: 15 november 2018

Op 15 november organiseren wij een inloopbijeenkomst, waar wij u van harte voor uitnodigen. Wij hebben dan de mogelijke oplossingen voor dijkverbetering in beeld gebracht. Wij lichten toe hoe de kansrijke alternatieven hieruit naar voren zijn gekomen. U kunt uw mening hierover geven en ons laten weten of de informatie waarop wij onze overwegingen hebben gebaseerd correct is. 

U bent van harte welkom:Op 15 november 2018. U kunt binnenlopen tussen 16.00 uur en 21.00 uur in Hotel Golden Tulip Schansdijk 3, 4761 RH Zevenbergen.

Contact en informatie

Op het samenwerkingsplatform van het project https://verbeteringregionalekeringen-brabantsedelta.mett.nl  vindt u de projectkaart met de opgave voor dijkverbetering en vindt u meer informatie over dit project. Heeft u (vooraf) specifieke vragen over de dijken in uw nabije omgeving, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 20 60 82 22 of via de mail onzedijken@brabantsedelta.nl