Inwoners Moerdijk scheiden afval beter

Geplaatst: 25-10-2018

Afval beter scheiden, dat was een belangrijk doel van de invoering van een ander afvalsysteem in de gemeente Moerdijk in 2017. Uit de eerste evaluatiecijfers blijkt dat die ambitie wordt bereikt, maar verbeterpunten zijn er ook.

In de gemeente Moerdijk worden recyclebare materialen zoals gft, papier, plastic en drankenkartons aan huis opgehaald. Sinds de invoering van het nieuwe systeem gaat restafval niet langer in de duobak, maar brengen inwoners het zelf naar een ondergrondse container in de buurt. Wie in het buitengebied woont, heeft een container aan huis. 

Het effect: in 2018 wordt naar verwachting 20% minder restafval ingeleverd dan in 2016 (het laatste volledige jaar van het oude systeem). Daarentegen steeg het aantal ingezamelde kilo’s gft met 155%, en werd er maar liefst 340% meer plastic en drankenkartons ingezameld. Dat heeft voor een klein deel te maken met het feit dat drankenkartons in het oude systeem bij het oud papier gingen, maar de stijging is vooral te danken aan extra ingezameld plastic. Wethouder Jack van Dorst: “Het zijn voorlopige cijfers op basis van het eerste halfjaar van 2018, de definitieve hebben we later dit jaar als de gemeenteraad zich over de evaluatie van het afvalsysteem buigt. Maar dit is vooralsnog een mooi resultaat.”

Oud papier gaat goed, gft minder

Werkt het systeem naar tevredenheid? Daarover konden inwoners zich eind september uitspreken in een online vragenlijst.In totaal vulden 1212 mensen de enquête in; ruim 7,5% van de 16.035 huishoudens in de gemeente. De inzameling van oud papier en karton, die niet is gewijzigd, blijkt het best gewaardeerd: die krijgt een 8. Ook plastic- en drankenkartons scheiden gaat naar genoegen: inwoners geven dit gemiddeld een 7,5. Bovendien geeft 43% aan dit afval beter te scheiden sinds de invoering van het nieuwe systeem. De ondergrondse containers voor het restafval krijgen een 6,2. Ook hierbij treft het nieuwe systeem doel: 41% van de respondenten zegt minder restafval te hebben dan voorheen. Het gft is met rapportcijfer 5,7 de hekkensluiter – desondanks geeft ook hierbij ruim eenderde (34%) aan beter te scheiden.

Kritische jongeren

Opvallend: jongere inwoners zijn over het algemeen minder tevreden dan oudere. Zo geven inwoners van 25 tot 45 jaar de plasticinzameling een 7,3; inwoners van 45 tot 65 een 7,6 en 65-plussers een 7,8. Het inzamelen van gft krijgt een magere 5,3 van de 45-minners, terwijl inwoners van 65 jaar en ouder dit waarderen met een 6,4. Bij restafval is het verschil het grootst: ouderen geven de ondergrondse containers een 7,0, terwijl de jongere inwoners er gemiddeld slechts een 5,6 voor over hebben.De meeste inwoners brengen hun restafval één of meerdere keren per week weg. Daar doen ze per keer gemiddeld 6 tot 7 minuten over. Een kwart (25%) vindt de loopafstand tot de container te groot. In zijn algemeenheid vindt 25% van de ouderen het lastig om restafval weg te brengen, tegenover 39% van de jongeren. De belangrijkste redenen: de bak staat te ver weg, de zakken zijn te zwaar, het geeft gedoe en het is vervelend om met een zak over straat te moeten lopen.

Beestjes in de bak

Het grootste knelpunt is de inzameling van gft. Dat werd bevestigd bij de rondetafelbijeenkomst op 24 oktober, waarbij met zo’n 20 inwoners dieper werd ingegaan op de enquêteresultaten. Stank, maden en ander ongedierte zijn de voornaamste klachten, al bleek lang niet iedere inwoner daar last van te hebben. In de enquête gaf ruim driekwart (77%) van de deelnemers aan wekelijks gft inzamelen in de zomer noodzakelijk te vinden. Maar daarvoor extra betalen zag minder dan eenderde zitten (30%). Bijna tweederde van de respondenten (61%) zegt pertinent nee op de vraag of ze € 10 per jaar extra willen betalen voor wekelijks ophalen in de zomer. 

Aan de raad

Stof tot nadenken voor wethouder Jack van Dorst: “Ik snap de roep om wekelijks ophalen heel goed. Aan de andere kant: je voorkomt daarmee niet dat er maden in het gft komen, je vermindert het probleem hooguit. Daarom moeten we ook bekijken hoe we in de warme maanden op een nog slimmere manier met de gtf-bak kunnen omgaan.” Of er wekelijks opgehaald moet worden, en wie dat betaalt, is volgens Van Dorst aan de gemeenteraad.

De wethouder is blij met alle waardevolle suggesties van inwoners. “Tweederde van de mensen die de enquête invulden, wil graag afbreekbare zakjes krijgen voor gft. Dat is iets wat we nader kunnen bekijken. De vraag waarom in Moerdijk blikjes bij het restafval moeten, terwijl andere gemeenten ze inzamelen bij het plastic en de drankenkartons, is ook een interessante. Ook daar duiken we in.”