Stand van zaken haven Zevenbergen

Geplaatst: 26-10-2018

In oktober zou de schop de grond ingaan, maar er is nog geen overeenstemming over het havenproject. Een update.

 1. Wat is de stand van zaken op dit moment?

  De gemeente Moerdijk voert gesprekken met de samenwerkingspartners en medefinanciers van het havenproject (waterschap Brabantse Delta, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het Rijk) en met de aannemerscombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik. Doel is om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak van het project, de kosten en de financiering.
  Deze gesprekken zijn nodig omdat begin september bleek dat het project volgens het ontwerp van de aannemer duurder uitvalt dan begroot. Die extra uitgaven zouden onder meer nodig zijn voor technische oplossingen voor obstakels in de bodem en aanvullend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.

 2. Die gesprekken lopen al een tijdje, hoe lang gaat dit nog duren?

  De gesprekken lopen nu ruim een maand. Binnen welke termijn we tot overeenstemming kunnen komen, is op dit moment moeilijk in te schatten.

 3. Wanneer gaat het werk van start?

  Vanaf het moment dat we overeenstemming bereiken, heeft de aannemer nog zo’n 8 weken voorbereidingstijd nodig om materiaal en materieel te bestellen. Minimaal 2 weken voordat de werkzaamheden daadwerkelijk starten, krijgen bewoners en ondernemers in de buurt van de werkzaamheden persoonlijk bericht. Actuele informatie is ook beschikbaar via de website centrumontwikkelingzevenbergen.nl en de BouwApp.

 4. Liggen de werkzaamheden tot die tijd stil?

  Nee, voorlopig niet. Op dit moment wordt er voorbereidend werk gedaan dat sowieso moet gebeuren voordat er gegraven kan worden in het havengebied. Zo is op een aantal locaties vervuilde grond gesaneerd en wordt er onderzoek gedaan naar niet-gesprongen explosieven.

 5. Loopt het project vertraging op?

  Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dit hangt af van wanneer er overeenstemming wordt bereikt en de afspraken die we maken over de planning en de volgorde van de werkzaamheden. We gaan er vooralsnog vanuit dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond.

 6. Wat is de planning voor de komende weken?

  Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven wordt de komende weken afgerond. Als er verdachte objecten worden aangetroffen, zullen deze nader onderzocht moeten worden. Bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over de duur van de onderzoeken, de locaties en de te verwachten hinder. Voorafgaand aan en tijdens de feestdagen worden er geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd om de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken.

 7. Wat betekent dit voor de andere projecten in het centrum, zoals Stoofstraat en Molenstraat?

  De locatie Stoofstraat is tijdens de werkzaamheden aan de haven en de Markt ingericht als bouwterrein. Wanneer het werk aan haven en Markt is afgerond, wordt de Stoofstraat verder ontwikkeld. Het project Molenstraat staat in de uitvoering los van de haven en de Markt. Onlangs verwierp de Raad van State het beroepschrift dat was ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Hiermee staat het licht op groen voor dit project. Dit betekent dat gestart wordt met de voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden.