Uitnodiging voor inspraak speelplekken Willemstad

Geplaatst: 8-10-2018

De speelplekken in de gemeente Moerdijk worden vernieuwd. Dat gebeurt in overleg met inwoners. In 2019 zijn de speelplekken in de bebouwde kom van Willemstad aan de beurt. Daarom nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst op 29 oktober.

Wat houdt het nieuwe beleid in?

In het nieuwe speelruimtebeleid kijken we op een andere manier naar speelplekken. Het zijn niet alleen meer plekken voor kinderen om te spelen. Het zijn ontmoetingsplekken voor alle leeftijden: kinderen, ouders, ouderen en jongeren. Om te horen hoe de inwoners van Willemstad hier over denken, gaat de gemeente met zoveel mogelijk mensen in gesprek.

Wat betekent dit voor Willemstad?

Bert Voeten is de projectleider namens de gemeente. Bert is op zoek naar uw inbreng om te komen tot fijne speelplekken voor iedereen uit Willemstad. De bedoeling is om aan zowel kinderen als ouders, jongeren en ouderen te vragen wat ze graag willen. Op 18 april was de eerste bijeenkomst. Op basis daarvan zijn schetsen gemaakt.

Uitnodiging

Op maandag 29 oktober om 19.30 uur is er een 2e bijeenkomst. We bespreken de schetsen die zijn gemaakt naar aanleiding van het eerste overleg. De schetsen vormen de leidraad voor de speeltoestelleverancier/aannemers om een definitief ontwerp/uitvoeringsplan te maken. Wij hopen dat veel inwoners van Willemstad met ons mee komen denken over de verdere inrichting van de speelplekken. De avond vindt plaats in Gebouw Irene, Grimhoek 15 te Willemstad.

Graag zien wij u terug op deze inspraakbijeenkomst.

Kijk voor meer informatie over de vernieuwing van de speelplekken in onze gemeente op www.moerdijk.nl/vernieuwing-speelplek