Vanaf december proef met Bravoflex in Moerdijk

Geplaatst: 3-10-2018

Per 9 december 2018 verzorgt Bravoflex het openbaar vervoer binnen de gemeente Moerdijk in de avonduren en weekenden. Voor een vast tarief (uitgangspunt is € 3,50 per rit) kunnen inwoners en bezoekers met een taxi(bus) naar een OV-knooppunt of een andere OV-halte reizen. Met dit voorstel, een initiatief van provincie, vervoersbedrijf Arriva en de gemeente Moerdijk, in samenwerking met Deeltaxi West Brabant en PZN, krijgen reizigers een reisalternatief voor momenten dat de meeste bussen in de gemeente niet rijden. De proef duurt maximaal twee jaar. 

Na het wegvallen van buslijnen in de avonduren en zondag in verschillende plaatsen in Moerdijk heeft de gemeente in 2016 een onderzoek opgestart naar alternatieven. Diverse keren is gesproken met inwoners en in gezamenlijk overleg tussen de partners is een alternatief uitgewerkt in een pilot met Bravoflex.

Wethouder Thomas Zwiers: “Het is een unieke pilot waar we heel serieus mee aan de slag gaan. Uit de evaluatie moet blijken of deze voorziening een verdere toekomst heeft in Moerdijk en wie dit dan financiert. Daarnaast is het leerpunt van deze pilot of dit principe uitvoerbaar is in (andere) gebieden waar op dit moment nog grote bussen rijden met een geringe vraag naar vervoer. Maar wellicht kan het ook iets betekenen voor de bereikbaarheid van het Haven- en Industrieterrein.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “In onze nieuwe visie op gedeelde mobiliteit, vormt flexibel OV een belangrijke bouwsteen. Ik ben dan ook blij dat we samen in Moerdijk van start kunnen met de pilot. Dit biedt ons waardevolle informatie over hoe we flexibel vervoer kunnen inzetten in landelijk gebied en welke kenmerken en prijsstelling daarbij horen.” 

Gezamenlijke financiering

De pilot wordt gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget West-Brabant (budget van provincie Noord-Brabant en Arriva) en bij een positief besluit van de gemeenteraad een bijdrage van één derde deel van de gemeente Moerdijk. De totaalkosten van de pilot bedragen maximaal €200.000. De provincie Noord-Brabant en Arriva nemen samen 2/3e deel van de kosten voor hun rekening. Het restant van € 67.000 wordt door de gemeente bijgedragen. Bij de opzet van deze pilot is gecalculeerd met een aantal ritten van 100 per maand. Het functioneren van het vervoer wordt tussentijds steeds geëvalueerd. Op basis van de resultaten kunnen de voorwaarden van het vervoer waar nodig aangepast worden. Met PZN, dat ook Deeltaxi West Brabant uitvoert, wordt gesproken over het uitvoeren van het vervoer.  

Praktisch

De vervoerservice op afroep is beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 19.00 – 24.00 uur. Op zaterdag en zondag van 09.00 – 24.00 uur. Reserveren kan minimaal 1 uur van tevoren via de Bravoflex-app, op dit moment onder andere al in gebruik in Helmond en telefonisch. Vervoer wordt zoveel mogelijk gecombineerd. Inwoners en bezoekers kunnen met een taxi(bus) tussen bushaltes binnen de gemeente reizen en naar een OV-knooppunt. Station Zevenbergen, station Lage Zwaluwe, station Oudenbosch, busstation Oud Gastel, Dinteloord halte Zuideinde en Numansdorp halte A29 zijn de vastgestelde OV-knooppunten.