Moerdijk evalueert afvalsysteem - aanmelden enquête tot 19 september

Geplaatst: 17-9-2018

Afgelopen jaar introduceerde de gemeente Moerdijk een andere manier van afval inzamelen. Dat systeem wordt nu geëvalueerd. Onderdeel van die evaluatie is een online enquête die alle inwoners van de gemeente kunnen invullen. Aanmelden voor deze vragenlijst kan tot en met 19 september.

Bij de andere manier van afvalinzameling die Moerdijk vorig jaar introduceerde, worden papier, plastic, drankenkartons en GFT apart verzameld en opgehaald. Restafval gaat naar een ondergrondse container in de buurt. Behalve voor inwoners van het buitengebied: zij hebben een restafvalcontainer aan huis.

Online enquête

Hoe bevalt het nieuwe afvalsysteem? Alle inwoners van Moerdijk kunnen daarover hun mening geven in een online enquête. Aanmelden kan tot en met 19 september via www.startvragenlijst.nl/moerdijk.

Wie daar zijn e-mailadres invult, ontvangt een digitale uitnodiging met persoonlijke inloggegevens voor de enquête. Deze ontvangt u uiterlijk op donderdag 20 september. De vragenlijst invullen kan tot en met 26 september.

Wie lid is van het Moerdijkse Burgerpanel ontvangt sowieso een uitnodiging voor de vragenlijst. Deelname is anoniem, de gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Oplossingen

Een nieuw inzamelsysteem is altijd even wennen. "Sommige opstartproblemen waren snel verholpen", blikt wethouder Jack van Dorst terug. "We krijgen bijvoorbeeld nauwelijks meer klachten over volle containers sinds we 90% van de ondergrondse bakken twee keer per week legen." Voor andere kwesties was geen instant oplossing, zoals de vraag om in de zomer het GFT wekelijks op te halen.

Snel evalueren

Vaker GFT inzamelen in warme maanden is een optie die ook in de enquête aan de orde komt, aldus Van Dorst. "Het is aan de gemeenteraad om daarover te beslissen. We evalueren het afvalsysteem daarom nu eerder dan gepland. Zodat we, als de raad aanpassingen wil, die volgend jaar al kunnen doorvoeren."