Moerdijk maakt werk van sluitende aanpak voor personen met verward gedrag

Geplaatst: 28-9-2018

Op 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor de problematiek van personen met verward gedrag. Voor Moerdijk is het plan vastgesteld en wordt hard gewerkt om dit in de praktijk te brengen met betrokken partijen en andere West-Brabantse gemeenten.

De groep mensen met verward gedrag is heel divers. Verward zijn is niet hetzelfde als het hebben van een psychiatrische stoornis. Een deel van de personen met verward gedrag is niet bekend bij de GGZ en ontvangt geen ondersteuning. Ook mensen zonder psychische stoornis kunnen ‘verward’ zijn, door bijvoorbeeld alcohol- of middelengebruik, een verstandelijke beperking of (beginnende) dementie. Daardoor is de hulpvraag ook verschillend. Wethouder Eef Schoneveld: ‘De gemeente Moerdijk wil dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij, ook onze inwoners met verward gedrag. Met onze aanpak willen we hen ondersteunen om in de wijk te kunnen wonen en gewoon mee te kunnen doen.’

Toename meldingen

Ook in de gemeente Moerdijk zien we een toename van het aantal meldingen over verward gedrag. In 2017 zijn er 77 meldingen gedaan bij de politie, het jaar daarvoor waren dat er 67. Dit jaar zijn er tot nu 51 meldingen ontvangen.

Aanpak

Met het plan van aanpak wil de gemeente ervoor zorgen dat personen met verward gedrag zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning krijgen. Ook moet iedereen die betrokken is bij een incident met een verward persoon, weten wat hij of zij moet doen en zich ook voldoende toegerust voelen om te handelen. Wethouder Eef Schoneveld: ‘Moerdijk begint gelukkig niet bij nul, er is al veel geregeld op het gebied van veiligheid en ondersteuning. Het is zaak om dit te verbinden en te versterken. Daarin hebben we nog wel een klus te klaren maar we zijn op de goede weg’. Moerdijk gaat dit doen door (zorg) professionals te trainen en door goede afspraken te maken wie wanneer aan zet is. Belangrijk is het ook om aan de voorkant te investeren, het signaleren dat het niet goed met iemand gaat en dan weten waar dit signaal neer te leggen. In Moerdijk willen we de kracht en zorgzaamheid van de wijk aanspreken. Als gemeente en samenwerkingspartners kunnen we dit niet alleen. Als we allemaal een beetje naar elkaar omkijken dan kan dat leiden tot minder geëscaleerde incidenten en het voorkomen van herhaling.