Agenda vergadering Welstandcommissie donderdag 16 augustus

Geplaatst: 15-8-2018

Op donderdag 16 augustus houdt de Welstandcommissie weer een (openbare) vergadering. Op de agenda staan deze onderwerpen:

  1. Het bouwen van 58 grondgebonden woningen, Bosselaar zuid (deelgebied 2B) in Zevenbergen
  2. Het realiseren van een werktuigenloods, Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen
  3. Het realiseren van damwanden en bouwen kademuren, Noordhaven-Zuidhaven in Zevenbergen
  4. Het bouwen van een bedrijfspand met bedrijventerrein, Vlietweg ong. in Klundert
  5. Het bouwen van een nieuw kantoor met 4 bouwlagen, Plaza ong. in Moerdijk

U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.