Nieuws 2019

Nieuws 2019

donderdag 18 juli 2019

Samen met 280 enthousiaste collega's werken aan een prachtige gemeente? Wij zijn op zoek naar een gemeentesecretaris / algemeen directeur!...

woensdag 17 juli 2019

Voor Rasheed Mosa is het Taalpunt in Zevenbergen van onschatbare waarde en hij wil graag zijn verhaal met jullie delen....

woensdag 17 juli 2019

De vergaderingen zijn openbaar. De vergadering vindt deze week plaats op donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 18 juli....

dinsdag 16 juli 2019

De zomervakantie is van start. Blijf je in Moerdijk en ben je op zoek naar leuke uitstapjes met de kids?...

maandag 15 juli 2019

Met een impuls van 10 miljoen euro sluit het Rijk aan bij de ambitie van de regio Midden-en West-Brabant. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens......

donderdag 11 juli 2019

Op 2 juli deed de rechter uitspraak in een kort geding dat KWS Infra BV had aangespannen over het opknappen van het fietspad langs de Appelaarsedijk in Fijnaart. KWS is het niet eens met de beoordeling,......

donderdag 11 juli 2019

Geniet u ook zo van de bloemen en kruiden bij de entrees van uw kern? De bollenmengsels die u vorig jaar als inwoners gekozen heeft, aangevuld met streekeigen kruiden, kon u de afgelopen maanden zien......

woensdag 10 juli 2019

Afgelopen 8 mei zijn de werkzaamheden aan de Hoofdstraat/Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek feestelijk afgesloten. Firma Kroeze heeft deze middag een speeltoestel geschonken aan de kinderen......

woensdag 10 juli 2019

De vergadering van de welstandscommissie van morgen gaat niet door. Er zijn te weinig plannen om te behandelen. Normaal gesproken vergadert de commissie elke week op donderdag....

woensdag 10 juli 2019

Vanwege de vakantieperiode zijn er op donderdag 11, 18 en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus geen spreekuren 'Hulp bij geldvragen'. Dit geldt voor zowel Fijnaart als Zevenbergen....

dinsdag 9 juli 2019

In het buitengebied van gemeente Moerdijk is geen breedband-netwerk. Hierdoor is de snelheid van het internet er wat trager. Dat is niet de keuze van de gemeente. Het aanleggen van breedband is ook geen......

dinsdag 9 juli 2019

In 2015 meldde toenmalig staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer dat er geluidsmaatregelen zouden worden genomen om het extra geluid van de HSL terug te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat......

dinsdag 9 juli 2019

De exploitant van Hotel Port of Moerdijk heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om naast het hotel een gebouw te realiseren. Dat gebouw wordt opgebouwd uit tijdelijk woonunits en zou onderdak moeten......

dinsdag 9 juli 2019

Elke jaar houden we vinger aan de pols: hoe ervaren mensen ons werk als het gaat om de Wmo en wat levert het hen op? Denk bijvoorbeeld aan de gesprekken bij mensen thuis: de keukentafelgesprekken....

maandag 8 juli 2019

Tussen 1 juli en 31 oktober 2019 voert het waterschap Brabantse Delta groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart. Tijdens dat onderhoud brengen de technici ook schuiven (rinketten) aan in de hefdeur......