Nieuws april 2019

Nieuws april 2019

woensdag 1 mei 2019

Het aantal (bouw)aanvragen in de gemeente Moerdijk nam in 2018 fors toe. De gemeente is gestart met een nulmeting monumenten en het aantal milieumeldingen over industrieterrein Moerdijk daalt nog steeds.......

dinsdag 30 april 2019

Na een jaar van werkzaamheden is het zover….de officiële opening van de geheel vernieuwde Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. Een project om de leefbaarheid in Zevenbergschen......

maandag 29 april 2019

Binnenkort start de sloop van de leegstaande panden aan de Molenstraat, Markt en Doelstraat in Zevenbergen. Intussen is projectontwikkelaar Synchroon druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe......

vrijdag 26 april 2019

Ter gelegenheid van de lintjesregen 2019 ontvingen tweeëntwintig inwoners van de gemeente Moerdijk deze morgen een Koninklijke Onderscheiding. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze grote eer!...

vrijdag 26 april 2019

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk kunnen door met hun plannen voor de aanleg van de noordelijke randweg Zevenbergen. Vandaag verwierp de Raad van State de beroepschriften die waren......

woensdag 24 april 2019

Met een ferm gebaar steekt Zevenbergenaar Jan Barel zijn schep in de grond van de haven waarvan hij 50 jaar geleden zelf de demping startte. De onthulling van een bouwbord met daarop een impressie van......

woensdag 24 april 2019

In de gemeente Moerdijk is het een goed gebruik dat alle personen uit de gemeente die een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, gezamenlijk een toost uitbrengen op Zijne Majesteit......

dinsdag 23 april 2019

Sinds 2014 is het aantal gerapporteerde geurklachten in de gemeente Moerdijk sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor klachten vanwege het industrieterrein Moerdijk als ook de klachten van buiten het......

dinsdag 23 april 2019

Zaterdag 4 mei 2019 herdenken we ook in de gemeente Moerdijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Welke bijeenkomsten kunt u bijwonen?...

donderdag 18 april 2019

De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord en stelt een krediet van €200.000 ter beschikking voor de realisatie van de tracévariant A3 Randweg Klundert. De voorbereidende procedures voor de aanleg van......

donderdag 18 april 2019

De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord met het aanvullend budget om de saneringsopgave voor het geschikt maken van de Bult van Pars voor woningbouw verder af te ronden. Na de Pasen start de aanbesteding,......

donderdag 18 april 2019

De Roode Vaart komt terug in het centrum van Zevenbergen en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op 24 april is om 16 uur de feestelijke aftrap van het graafwerk ter plaatse op de kruising......

donderdag 18 april 2019

Sinds april 2017 laten gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert de dienstverlening aan (startende) ondernemers over aan de landelijk opererende organisatie Stichting Ondernemersklankbord......

woensdag 17 april 2019

De afgelopen periode zijn er op diverse locaties in de gemeente Moerdijk maatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid vergroten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor onze schoolgaande jeugd op......

woensdag 17 april 2019

Het college stelt de raad voor om het plangebied Bosselaar-Zuid in te breiden met in totaal 80 woningen. De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. Dit......