Nieuws april 2019

Nieuws april 2019

woensdag 24 april 2019

In de gemeente Moerdijk is het een goed gebruik dat alle personen uit de gemeente die een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, gezamenlijk een toost uitbrengen op Zijne Majesteit......

dinsdag 23 april 2019

Sinds 2014 is het aantal gerapporteerde geurklachten in de gemeente Moerdijk sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor klachten vanwege het industrieterrein Moerdijk als ook de klachten van buiten het......

dinsdag 23 april 2019

Zaterdag 4 mei 2019 herdenken we ook in de gemeente Moerdijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Welke bijeenkomsten kunt u bijwonen?...

donderdag 18 april 2019

De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord en stelt een krediet van €200.000 ter beschikking voor de realisatie van de tracévariant A3 Randweg Klundert. De voorbereidende procedures voor de aanleg van......

donderdag 18 april 2019

De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord met het aanvullend budget om de saneringsopgave voor het geschikt maken van de Bult van Pars voor woningbouw verder af te ronden. Na de Pasen start de aanbesteding,......

donderdag 18 april 2019

De Roode Vaart komt terug in het centrum van Zevenbergen en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op 24 april is om 16 uur de feestelijke aftrap van het graafwerk ter plaatse op de kruising......

donderdag 18 april 2019

Sinds april 2017 laten gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert de dienstverlening aan (startende) ondernemers over aan de landelijk opererende organisatie Stichting Ondernemersklankbord......

woensdag 17 april 2019

De afgelopen periode zijn er op diverse locaties in de gemeente Moerdijk maatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid vergroten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor onze schoolgaande jeugd op......

woensdag 17 april 2019

Het college stelt de raad voor om het plangebied Bosselaar-Zuid in te breiden met in totaal 80 woningen. De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. Dit......

woensdag 17 april 2019

In 2019 is het haven- en industrieterrein Moerdijk drie keer het toneel van een veiligheidsoefening. Aangevuld met een ‘burgemeestersgame’ speciaal voor het college van burgemeester en wethouders.......

woensdag 17 april 2019

Op donderdagmiddag 25 april organiseert de projectgroep ‘Samenwerking in Dementiezorg Moerdijk’ een kennis- en netwerkbijeenkomst voor professionals die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van......

woensdag 17 april 2019

In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op 19 april en 22 april gesloten. De milieustraat in Klundert is alleen op Tweede Paasdag (22 april) gesloten...

maandag 15 april 2019

Voor de leerlingen van het Zevenbergse Markland College kon hun duurzame themaweek niet mooier beginnen: uit handen van Anna Vanderveen, programmaleider Eco-Schools, ontvingen zij vandaag de tweede......

maandag 15 april 2019

"Ze zijn altijd verrassend. Mooi om te zien hoe ze steeds echt out of the box denken. En in veel gevallen is het idee waar ze mee komen ook echt bruikbaar." Aan het woord is Ilona Bastiaanse, Specialist......

vrijdag 12 april 2019

De eerste Nationale Bijentelling van 2018 krijgt dit jaar een vervolg. Nederland Zoemt roept het publiek op om in het weekend van 13 en 14 april weer een half uurtje bijen te tellen in achtertuin of......