22 Koninklijke onderscheidingen in Moerdijk bij de Lintjesregen 2019

Geplaatst: 26-4-2019

Ter gelegenheid van de lintjesregen 2019 ontvingen tweeëntwintig inwoners van de gemeente Moerdijk deze morgen een Koninklijke Onderscheiding. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze grote eer!

Gedecoreerden 2019

Mevrouw Anja Verhaart – Heijnen (59 jaar) uit Fijnaart

Decoranda is sinds 1998 secretaris van de voormalige lokale streekomroep RTVM in Moerdijk (tot medio 2017) en vrijwilliger bij de Stichting Streekomroep voor West-Brabant (vanaf medio 2017-heden). Betrokkene fungeert thans als notulist en ondersteunt de secretaris. Daarnaast is decoranda vanaf 2012 secretaris van de Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen. Ook is zij (mede)organisator van de Gezondheidsmarkt. 

Mevrouw (Bernadet) Cruijsberg – Vervoort (61 jaar) uit Zevenbergschen Hoek

Decoranda is sinds 1979 vrijwilliger bij RK Fanfare Oefening Kweekt Kennis in Zevenbergschen Hoek. Zij is lid van de activiteitencommissie en medeverantwoordelijk voor het organiseren  van diverse activiteiten  zoals concerten, donateursacties en oud papier ophalen. Daarnaast organiseert zij de jaarlijkse perkplantenverkoop en beheert zij de uniformen.  Van 1995 -2016 was decoranda voorzitter en secretaris van de turnvereniging Hoekse Turn Jeugd. Daarnaast gaf zij les aan de kleuters, verkocht ze turnpakjes en verrichtte zij diverse werkzaamheden tijdens de wedstrijden. Verder heeft ze o.a. de seizoen openingen en – sluitingen en Sinterklaasvieringen georganiseerd.  Vanaf 1997 is decoranda vrijwilliger bij welzijnsorganisatie Surplus. Zij verricht diverse werkzaamheden zoals het ondersteunen van de hulpvragers, het verrichten van diverse activiteiten met patiënten, het begeleiden naar ziekenhuis- en doktersbezoeken en het bijstaan in de laatste levensfase. Verder zet zij zich in voor diverse scholingsprojecten. Vanaf 2005 is betrokkene secretaris van de Volleybalvereniging Cluzona te Zevenbergschen Hoek. Daarnaast is zij lid van de toernooicommissie en zet zij zich in voor het jaarlijkse tweedaagse toernooi.

Mevrouw Anja Langerwerf – Lambregts (52 jaar) uit Zevenbergschen Hoek

Decoranda is sinds 1990 vrijwilliger en secretaris (vanaf 2005) van het Centraal Comité Zevenbergschen Hoek. Betrokkene is medeorganisator van diverse activiteiten zoals o.a. de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, Koningsdag, de Dodenherdenking en Halloween. Vanaf 1990 is decoranda ook vrijwilliger en penningmeester (vanaf 1993) van de Stichting Sociaal Kultureel Werk Zevenbergschen Hoek. De stichting organiseert diverse activiteiten voor basisschoolleerlingen. In de periode 2000-2008  was decoranda vrijwilliger bij en voorzitter van de Ouderraad van basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek. Vanaf 2009 is decoranda actief als vrijwilliger bij de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek. Zij zet zich in voor de familie- en kerstvieringen. In de periode 2013 – 2016  was decoranda bestuurslid van de Fanfare Oefening Kweekt  Kennis in Zevenbergschen Hoek.  

De heer Anton Rijnart (72 jaar) uit Zevenbergen

Decorandus is sinds 1997 voorzitter van de Landelijke Rijvereniging & Ponyclub Prinses Irene. Onder het voorzitterschap van decorandus is veel tot stand gekomen, o.a. een nieuwe rijbak, een nieuw clubgebouw, de aanleg van elektriciteit, de aanleg van een menveld met heuvel en waterbak en het clubblad.  Decorandus is ook organisator van de jaarlijkse dag voor cliënten van SOVAK. Ook tijdens NL Doet en Koningsdag is hij de organisator van vele activiteiten. Daarnaast is decorandus organisator van de scholenclinics waarbij 200 kinderen van groep 6 van de basisscholen uit Zevenbergen een leuke en leerzame ochtend bij de vereniging hebben. Tevens organiseert hij Sinterklaas, Kerst en nieuwjaarsbijeenkomsten. Wekelijks is decorandus op de vereniging. Op woensdag houdt hij zich, samen met de andere vrijwilligers, bezig met het onderhoud van het terrein en op zaterdag is hij aanwezig bij de lessen. Decorandus vraagt voorts de subsidies aan en onderhoudt de contacten met de sponsoren.

De heer Ger Suijkerbuijk (74 jaar) uit Zevenbergen

Decorandus was in de periode 1970-1998 vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging Virtus. Hij beheerde kantine, verrichtte onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden en was lid van de jubileumcommissie. Vanaf 2001 is hij vrijwilliger bij de Heemkundekring Willem van Strijen. Hij voert reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit en repareert binnengekomen giften. Decorandus is sinds 2008 vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Moerdijk. Hij fungeert als taalcoach, bemenst het Taalcafé en ondersteunde een vluchtelingengezin. Daarnaast is hij sinds 2008 vrijwilliger bij de RK Immanuel Parochie Zevenbergen. Hij organiseert een jaarlijkse fietstocht en activiteiten in het kader van de Stichting Hulp in de Praktijk. Ook is hij betrokken bij de Vastenaktie, het Diakonaal platform en lid van de werkgroep Hartverwarmend Actief. Bij de jaarlijkse boekenmarkt helpt hij bij het op- en afbouwen en ook bij de Goede Doelenmarkt verricht hij hand- en spandiensten.

Mevrouw Berna de Kok – Vissers (66 jaar) uit Zevenbergen

Decoranda is sinds 1999 bestuurslid en vanaf 2013 voorzitter van bridgeclub ZBC Zevenbergen. Daarnaast houdt zij zich bezig met de ledenwerving, het geven van bridgecursussen, is zij wedstrijdleider en arbiter en is zij organisator van de jaarlijkse familiedrive. Ook buiten bridgeclub ZBC is zij actief, o.a. als organisator van de Voorjaarsdrive (vanaf 1999) en als organisator  - met diverse bridgeclubs in Moerdijk - van de Moerdijkdrive (sinds 2003). In de periode 2005 – 2014 was decoranda actief als opleider van nieuwe bridgers. Zij heeft bridgecursussen gegeven in Willemstad, Roosendaal, Oud-Gastel en Zevenbergen en op diverse basisscholen. Van 2012-2018 is decoranda actief geweest als vrijwilliger in het Roparunhuis De Honingraad in Breda. Zij gaf wekelijks bridgeles aan bezoekers van De Honingraad. Vanaf 2015 organiseert zij een maandelijkse Zondagmiddagdrive om eenzame bridgers een leuke afleiding te geven. Sinds 2017 is decoranda medeorganisator van de Roparundrive, waarvan de opbrengst volledig naar de Roparun gaat.

Mevrouw Wera Blommers - Nieuwenhuijzen (70 jaar) uit Klundert

Decoranda is sinds 2002 vrijwilliger bij woon-zorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Betrokkene organiseert diverse activiteiten voor de bewoners, zoals de beweegclub, de soos, bingo, filmmiddagen, het bloemschikken, optredens van muzikanten en het bezoeken van de markt met de bewoners. Daarnaast vervoert zij bewoners naar de kerkdienst, verzorgt soep en broodjes bij het kijken van de bewoners naar sportevenementen en bakt zij maandelijks friet voor de bewoners. Daarnaast is decoranda actief als vrijwilliger bij de speeltuin Het Westerkwartier.

Mevrouw Elmy Kers – Meijers (52 jaar) uit Klundert

Decoranda is sinds 1984 actief bij de Vereniging Jeugd en Kunst te Fijnaart. Zij verricht diverse werkzaamheden zoals o.a. het opzetten van een journaal, het ontwerpen en bouwen van decors, het geven van toneellessen, het verzorgen van kostuums, helpen bij instuderen, het maken van programmaboekjes, optreden als ladyspeaker en het schminken van deelnemers.  Tussen 1989 en 2009 was decoranda actief bij Balletschool Angelien Claus met het verrichten van allerlei hand- en spandiensten.Decoranda is verder actief (geweest) als vrijwilliger bij de RK bassischool De Rietvest waarbij zij zich inzet voor het aanleren en uitvoeren van diverse schoolmusicals en voor allerlei activiteiten, bij de Stichting 650 jaar Klundert als secretaris van de werkgroep cultuur/onderwijs en bij de Stichting Jeugdmusical Snipperbende waar zij zich heeft ingezet voor het kappen, schminken en het naaien en repareren van toneelkleding en de uitvoeringen.Decoranda is sinds 2000 actief als vrijwilliger bij en bestuurslid van Sportvereniging ’t Rooie Paerd te Klundert. Zij is lid van de duikvereniging en zet zich in voor beginnende duikers. Verder zwemt ze met een patiënt die een lichamelijke beperking heeft en is ze betrokken bij de organisatie van de diverse activiteiten.Vanaf 2008 is decoranda vrijwilliger bij het Klundert Ondernemers Kontakt. Zij is actief als schminker tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Vanaf 2017 is zij vrijwilliger bij SOVAK waarbij zij allerlei activiteiten onderneemt met een cliënt.

De heer Huib Knook (75 jaar) uit Fijnaart.

Decorandus was in de periode 1970-1999 bestuurslid en penningmeester van de Christelijke Basisschool Zwingelspaan. Van 1976-2006 was hij vrijwilliger bij en voorzitter van de Rijvereniging en Ponyclub Oranje Ruiters Willemstad en Fijnaart. Hij deed onder meer het wedstrijdsecretariaat. Decorandus is sinds 1976 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Hij fungeert als jury springen tot en met ZZ en rijstijl springen. Tevens is hij federatievertegenwoordiger cat 2/3. In het verleden was hij jury afdelingsdressuur, parcoursbouwer springen, vicevoorzitter van de Zeeuwse bond en jury dressuur M.Vanaf 2004 is decorandus actief als vrijwilliger bij achtereenvolgens de Gereformeerde kerk en de protestantse kerk in Fijnaart. Hij schenkt koffie na de kerkdiensten en is betrokken bij de organisatie van de rommelmarkt en de bazaar, waarvoor hij onder meer sponsors zoekt. Tevens pleegt hij onderhoud aan de begraafplaats. Hij was lid van de taakgroep kerkrentmeesters en zat in het moderamen. Ook was hij destijds betrokken bij de fusiebesprekingen met de Hervormde kerk Fijnaart.

Mevrouw Anneke Knook – de Vrij (73 jaar) uit Fijnaart

Decoranda is sinds 1975 vrijwilliger bij achtereenvolgens de Gereformeerde kerk en de Protestantse kerk in Fijnaart. Zij fungeert als pastoraal medewerker en is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse bazaar. In het verleden was ze scriba, pastoraal ouderling en voorzitter van zowel de Taakgroep Pastoraat als de kerkenraad. In de periode 2004-2013 speelde ze een rol in de leiding van de kindernevendienst en de liturgiecommissie en bij de organisatie van de gespreksgroepen.

Mevrouw Cora Schoonderwoerd – Huisert  (63 jaar) uit Fijnaart

Decoranda is in de periodes 1990-2010 en vanaf 2017-heden actief als vrijwilliger bij en secretaris van Vrouwen van NU, afdeling Fijnaart en e.o. Daarnaast was ze lid van de activiteitencommissie. Tevens fungeerde ze als begeleider van de cabaretgroep en schreef ze muziekteksten. Verder was zij chauffeur.  Decoranda is sinds 2001 vrijwilliger bij het koor C’est la Vie in Klundert. Daarnaast fungeert betrokkene als muzikaal leider bij diverse repetities, optredens en activiteiten. Verder is zij hoofd van de muziekcommissie en lid van de evenementencommissie. Vanaf 2008 is zij vrijwilliger bij de RK Immanuel Parochie te Fijnaart waar zij het koor begeleidt en ondersteunt tijdens o.a. uitvaartdiensten. Sinds 2010 is decoranda actief als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Fendertshof waar zij muzikale activiteiten verzorgt.

Mevrouw Nel van Dorp (72 jaar) uit Fijnaart

Decoranda is sinds 1993 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Ze fungeert als organist tijdens de kerk- en koffiediensten in woonzorgcentrum De Fendertshof en bij diverse Paas- en Kerstvieringen. Daarnaast bezoekt zij als pastoraal werker oudere gemeenteleden en geeft ze samen met drie andere personen leiding aan de Ouderensoos, waarbij ze ook het orgel bespeelt. Eens per jaar ontvangt zij de gasten van de Ouderensoos bij haar thuis. Voor de jaarlijkse Kerstmarkt kookt en verkoopt ze erwtensoep en brengt ze deze rond bij mensen die slecht ter been zijn. Tot slot helpt ze iedere week bij de schoonmaak van de kerk en het kerkelijk centrum.

De heer Marcel Deelen (54 jaar) uit Fijnaart

Decorandus was in de periode 1999-2009 vrijwilliger en bestuurslid (2002-2009) van de Historische Vereniging Zwijndrecht/Oudheidkamer De Vergulde Swaen te Zwijndrecht. Betrokkene conserveerde o.a. historische voorwerpen en documenten, organiseerde tentoonstellingen en lezingen en vervaardigde de affiches voor de tentoonstellingen. Daarnaast was hij eindredacteur  van De Mededelingskrant, medeauteur van diverse kunstboeken, organiseerde hij wintervoorleesavonden en was hij verantwoordelijk voor de website. Vanaf 2003 is decorandus bestuurslid PR en voorzitter van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum van Oudenbosch.  Sinds 2014 is hij ook medeoprichter en secretaris van de Stichting Open Monumentendag Roosendaal en stelt hij hiervoor het programmaboekje samen.Betrokkene is vanaf 2014 vrijwilliger bij en voorzitter van de Stichting d’Engelenburgh in Fijnaart, een regionaal centrum voor kunst en cultuur. Hij organiseert bijeenkomsten op het gebied van (klassieke) muziek, kunst en literatuur, de deelname aan de Kunst- en Cultuurroute Moerdijk en de Young Piano Masters Society. Tevens verzorgt hij de maandelijkse nieuwsbrief, ontwerpt de affiches en onderhoudt hij de contacten met bezoekers en musici. Daarnaast wordt zijn woning opengesteld voor bezoekers tijdens de Open Monumentendagen.

Mevrouw  Kitty de Witte – Donken (72 jaar) uit Willemstad

Decoranda is sinds 1990 actief als vrijwilliger bij de Speeltuinvereniging Kindervreugd in Willemstad. Betrokkene verzorgt het sorteren en up-to-date houden van de boekenkasten, zet zich in voor markten en boeken-/platenbeurzen.  Vanaf 1993 is betrokkene bestuurslid van EHBO-vereniging Willemstad.  Zij is penningmeester en regelt daarnaast de instructeurs en Lotus-slachtoffers, verzorgt lesmaterialen en fungeert als cursusbegeleider en EHBO’er bij evenementen. Sinds 2000 is decoranda ook vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Moerdijk. Zij gaat o.a. jaarlijks een week als begeleider mee met een vakantiereis voor mensen met een beperking. Vanaf 2006 is betrokkene bestuurslid van Stichting Buurthuis Irene in Willemstad. Zij draagt bij aan het organiseren van activiteiten voor ouderen. Daarnaast is decoranda sinds 2010 penningmeester van de Stichting Seniorenraad Willemstad. Ook hier is zij betrokken bij het organiseren van activiteiten voor ouderen.

De heer Maarten van den Berg (62 jaar) uit Oudemolen

Decorandus is sinds 1976 actief als organist van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Klundert  en vanaf 2004 van de Hervormde Gemeente in Dinteloord. In Dinteloord heeft hij ook in diverse kerken een gelegenheidskoor opgezet en als dirigent begeleid voor de diensten met Kerst en in de lijdenstijd. Van 1986 – 2014 was decorandus ouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Klundert.  Sinds 1990 zet betrokkene zich in als mantelzorger van drie oudere alleenstaande mensen. Vanaf 2016 is hij lid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Dinteloord waarin hij het ambt van ouderling bekleedt.

Mevrouw Evelien de Wild (38 jaar) uit Standdaarbuiten

Sinds 1996 is decoranda vrijwilliger bij en vanaf 1999 voorzitter van de Stichting Zomerkamp Standdaarbuiten/Noordhoek. Het betreft een vakantiekamp voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Betrokkene is verantwoordelijk voor de financiën, de verwerking van de aanmeldingsbrieven en werft sponsoren. Voor de kampen werft zij vrijwilligers, boekt de locatie en regelt de verzekeringen. Ook gaat zij als begeleider mee naar de zomerkampen. In de periode 1999-2017 was decoranda vrijwilliger bij de Carnavalsstichting De Kantemaaiers te Noordhoek. Zij stelde de carnavalskrant samen en wierf adverteerders. Zij ondersteunde de organisatie van activiteiten en de optocht, onderhield het contact met de scholen en verspreidde flyers.

De heer Wim Fens (77 jaar) uit Standdaarbuiten

Decorandus is medeoprichter en vrijwilliger vanaf 1977 tot op heden bij de wijkvereniging De Suikerhoek te Standdaarbuiten. Betrokkene verricht bezoekwerk, haalt contributie op bij leden op leeftijd en is verantwoordelijk voor het onderhoud en het plaatsen van de ereboog tijdens bijzondere gelegenheden. Daarnaast is hij medeorganisator van diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de fietstocht, de voorjaarsbrunch, de bowlingavond en de bingoavonden. 

De heer Aad Kouwenhoven (69 jaar) uit Noordhoek

Van 1994 tot 2002 is was decorandus bestuurslid van de H. Joannes de Doperkerk in Klundert. Daarnaast was hij koster en ook lid van de parochieraad. Tevens verzorgde hij het wekelijks onderhoud van de kerktuin bij de pastorie. Van 1996 tot 2013 was betrokkene lid van de caritasinstelling Klundert en Noordhoek en (vanaf 2003) Zevenbergen. Sinds 2002 is decorandus bestuurslid van de Immanuelkerk, steunpunt St Jozef in Noordhoek. Ook is hij koster en draagt hij zorg voor het onderhoud van de begraafplaats. Van 2005 tot 2009 en van 2009 – 2012 was decorandus verlener van mantelzorg aan twee oud-collega’s. Sinds 2006 is betrokkene vrijwilliger en gastheer bij voetbalvereniging Noordhoek. Ook is hij lid van het jeugdbestuur.

Mevrouw Marlies de Visser – Broere (57 jaar) uit Moerdijk

Decoranda is sinds 1993 actief als vrijwilliger bij de vogelvereniging Moerdijkse Vogelvrienden. Zij verzorgt de verloting tijdens de vogelshows en werft de adverteerders voor de catalogus. Vanaf 1995 is betrokkene vrijwilliger bij en penningmeester van De Zonnebloem, afdeling Moerdijk. Betrokkene organiseert o.a. de bingoavonden, de paasbrunch, de snertmiddag en de zomeractiviteit. Sinds 1999 is decoranda vrijwilliger bij het Ziekentriduüm Immanuel Caritas cluster Oost. Vanaf 2004 is zij beheerder en gastvrouw bij Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk. Sinds 2011 is betrokkene vrijwilliger bij en bestuurslid (2011-2014) van de gemengde zangvereniging “Niervaert koor’. Decoranda maakt deel uit van diverse commissies. Daarnaast was zij in 2015 lid van de jubilieumcommissie t.b.v. de viering van het 70-jarig jubileum.

Mevrouw Dianne Wervers – van der Burgh (52 jaar) uit Moerdijk

Sinds 1986 is betrokkene vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Moerdijk. Decoranda helpt o.a. bij het maken van het kerkblad, is leidster bij de kindernevendienst, bezoekt oudere en zieke leden, organiseert monumentendag en inzamelingen voor kinderen in ontwikkelingslanden en verricht diverse hand- en spandiensten. Vanaf 1999 is decoranda vrijwilligster bij de Interconfessionele Basisschool De Klaverhoek in Moerdijk. Betrokkene was voorzitter van de ouderraad en lees- en overblijfmoeder. Verder heeft zij de bibliotheek opgezet, begeleidt kinderen bij het zoeken naar boeken en is zij lid van een werkgroep die activiteiten voor de kinderen opzet waar betrokkene als begeleidster optreedt. Sinds 2015 is decoranda vrijwilligster bij De Zonnebloem afdeling Moerdijk. Betrokkene verzorgt de liturgie voor de Oecumenische kerkdienst, is afgevaardigde van de afdeling Moerdijk bij de regiovergaderingen, helpt bij activiteiten en verricht diverse hand- en spandiensten.

Mevrouw Thea Tielen – Goverde (66 jaar) uit Zevenbergen

Sinds 1978 is betrokkene vrijwilliger bij Jeugd Biljart Vereniging Amorti te Zevenbergen. Zij verricht wekelijks schoonmaakwerkzaamheden. Tevens verricht zij op incidentele basis horeca-werkzaamheden tijdens toernooien. Vanaf 1993 is decoranda vrijwilliger bij en penningmeester (2010 – heden) van de Zonnebloem, afdeling Zevenbergen. Betrokkene draagt bij aan het organiseren en begeleiden van activiteiten en zij promoot de Zonnebloem op braderieën. Verder heeft zij jarenlang de inkoop van de prijzen voor de bingo en het kaarten verzorgd en was zij in de periode 1993 – 2008 penningmeester van een regionale afdeling.

De heer Jan Barel (80 jaar) uit Zevenbergen

Decorandus was in de periode 1962 tot 1973 voorzitter van de jeugdraad, de jeugdcontactraad, Prins en vicevoorzitter van de carnavalsvereniging De Zeemeermin in Zevenbergen. Vanaf 1973 is betrokkene initiator van diverse activiteiten t.b.v. het uitbouwen van het netwerk van de Stichting Carnaval Zevenbergen. Betrokkene werft sponsoren, is lid van het Loge der Oud-Prinsen en was o.a. initiatiefnemer van het carnavalsmonument (2011). Van 1980 – 1993 was decorandus voorzitter van de r.k. Immanuel-parochie in Zevenbergen. Sinds 1995 is betrokkene lid van de redactiecommissie en voorzitter (2013-2016) van de Stichting Heemkundekring Zevenbergen. Tevens zet hij zich in voor de organisatie van diverse activiteiten zoals de jaarlijks Poteravond, diverse lezingen en excursies. Daarnaast geeft hij rondleidingen in het Heemkundemuseum Oudheidskamer en fungeert hij als gids voor de stadswandelingen. Sinds 2010 geeft hij lezingen over de Tweede Wereldoorlog op diverse basisscholen en schrijft hij artikelen over de geschiedenis van Zevenbergen en haar inwoners die in de Moerdijkse Bode en Modern Zevenbergen worden gepubliceerd. Daarnaast heeft decorandus nog diverse andere functies vervuld zoals voorzitter van de winkeliersvereniging Shoppycenter (1965-1978), voorzitter van het oudercomité St. Jozefschool/De Neerhof en voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Zevenbergen (1977-1985), bestuurslid van de Provinciale contactraad Nederlandse Middenstandsbank (jaren 70/80), voorzitter van Stichting de Zonnebloem afdeling Zevenbergen en voorzitter van Stichting Rode Kruis Zevenbergen (jaren 80/90), docent Nederlandse Taal voor Nieuwkomers bij het Hoekske (1990-1993) en lid/voorzitter van Stichting Sociëteit ’t Lobbeke (1990-2003).