80 woningen erbij in Bosselaar-Zuid

Geplaatst: 17-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Het college stelt de raad voor om het plangebied Bosselaar-Zuid in te breiden met in totaal 80 woningen. De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. Dit betekent dat er in totaal 655 woningen gerealiseerd kunnen worden in plaats van 575 woningen. 

Om aan te sluiten op de vraag in de woningmarkt zijn in deelgebied 1 en 2 meer woningen gebouwd dan bij start van het project was voorzien. Deze trend zet zich voort. Om vaart te maken in de afronding van de woonwijk en de woningen aan te laten sluiten op de marktvraag zijn meer woningen nodig.

Randvoorwaarden

Aan de medewerking van deze inbreiding gelden wel een aantal randvoorwaarden, zoals een versnelde realisatie van minimaal 40 extra sociale huurwoningen in deelgebied 3 (uiterlijk eind 2020 in aanbouw). Verder is het van belang dat er oog is voor het behoud en de verbetering van een goede ruimtelijk kwaliteit van het gebied. Daarnaast komt er in deelgebied 3 een extra speelvoorziening. Ook stelt het college als voorwaarde dat er 113 levensloopbestendige nul-treden-woningen komen.

Gevarieerd woningaanbod

Wethouder Désirée Brummans is enthousiast: “Met dit voorstel geven we invulling aan de raads- en collegeambities voor het versnellen en uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen binnen onze gemeente. Hiermee ontstaat er een gevarieerd woningaanbod in Bosselaar-Zuid, dat aansluit op de vraag vanuit de woningmarkt. De bouw van extra huurwoningen vormde voor mij een absolute voorwaarde. Ook het duurzaamheidsaspect vind ik belangrijk, zoals de verplichting van aardgasloos bouwen, bijna energie-neutraal en levensloopbestendig bouwen.”   

Start bestemmingsplanprocedure 

Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de randvoorwaarden en afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Daarna volgt een bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van het aantal woningen. 

Projecten