Geuroverlast Moerdijk neemt af, aandacht blijft geboden

Geplaatst: 23-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Sinds 2014 is het aantal gerapporteerde geurklachten in de gemeente Moerdijk sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor klachten vanwege het industrieterrein Moerdijk als ook de klachten van buiten het industrieterrein. Ook aan de dorpstafel Moerdijk en stadstafel Klundert is geuroverlast steeds minder een issue. Aandacht blijft echter geboden.

Geurklachten flink afgenomen

Het afgelopen jaar heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de ontwikkeling van de geuroverlast in de gemeente Moerdijk. Daarbij is ook de vraag gesteld in hoeverre aanvullend beleid kan bijdragen aan de verdere vermindering van de geuroverlast. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het aantal geurklachten in de gemeente Moerdijk de afgelopen jaren flink is gedaald. Van ruim 650 klachten in 2014 tot ruim 250 klachten in 2016 en 2017. De meeste klachten zijn afkomstig van industriële activiteiten, een klein deel van agrarische activiteiten (20-30 per jaar). 

Ook is het aantal registraties van de snuffelpalen (eNoses) in de periode 2015-2017 bijna gehalveerd van 70 naar 35 per kwartaal. De eNoses zorgen er voor dat bij overschrijding van een bepaald niveau van een bepaalde stof in de lucht er automatisch een signaal naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gaat. Zo kan onder andere mogelijke geuroverlast zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Ook bij de dorpstafel Moerdijk en stadstafel Klundert is geuroverlast steeds minder een issue.

Maatregelen en acties

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen en acties uitgevoerd om de geuroverlast te verminderen. Zo is het op het Hollandsch Diep een ontgassingverbod ingesteld en zijn door verschillende bedrijven maatregelen genomen om de stankoverlast te verminderen. Ook wordt er door bedrijven beter gecommuniceerd met de omgeving bij eventuele overlast. Ook met het systeem van snuffelpalen, de zogenaamde eNoses, wordt geuroverlast sneller waargenomen. Aanvullend geurbeleid voor agrarische en industriële vergunningverlening is daarom niet nodig, aldus het rapport. Daar komt bij dat veel bedrijven op het industrieterrein Moerdijk al vallen onder het geurbeleid van de provincie.

“Dit betekent echter niet dat de gemeente op haar lauweren wil rusten. De ingeslagen weg van toezicht en handhaving bij geurklachten zetten we voort”, legt wethouder Désirée Brummans uit. “Samen met bedrijven wordt gezocht naar maatregelen om geuroverlast verder terug te dringen. Uit het woningbehoefteonderzoek en de GGD volwassenmonitor die de komende jaren worden afgenomen, moet blijken of het aantal inwoners dat overlast ervaart van geur de afgelopen periode ook werkelijk is verminderd. Is dit niet of onvoldoende het geval dan gaan we over mogelijke aanvullende maatregelen nadenken.”

Melden

Als inwoners overlast ervaren (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, dan kunnen ze 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via telefoonnummer 073 6812821. Kijk op www.milieuklachtencentrale.nl voor meer informatie. De Omgevingsdienst behandelt milieuklachten voor alle gemeenten in Midden- en West-Brabant.