Lancering zorgpad’ dementie Moerdijk

Geplaatst: 17-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Op donderdagmiddag 25 april organiseert de projectgroep ‘Samenwerking in Dementiezorg Moerdijk’ een kennis- en netwerkbijeenkomst voor professionals die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomst staat de ‘lancering van het zorgpad’ dementie Moerdijk in de schijnwerpers. 

Moerdijk en dementie

Wethouder Eef Schoneveld licht toe: “In de gemeente Moerdijk is in 2016 een project gestart om meer bewustzijn te creëren rondom dementie en de samenwerking in dementiezorg in de regio te versterken. Op dit moment zijn er meer dan 500 inwoners met dementie in de gemeente Moerdijk en meer dan 1.000 mantelzorgers die hen ondersteunen. Deze aantallen zullen naar verwachting verdubbelen in de jaren tot 2040. Samen met ander organisaties - Zorgverzekeraar CZ, Surplus, Thebe, TWB, Alzheimer Nederland en regionale huisartsen - zien we de noodzaak om de samenwerking te versterken. 

Dementie is dus hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden in Nederland. Eén op de vijf mensen krijgt de ziekte. De kans is hiermee groot dat iedereen er - direct of indirect - ooit zelf mee te maken krijgt, bijvoorbeeld in de familie- of kennissenkring. In dat geval is het goed als men de signalen van dementie kan herkennen en weet hoe deze persoon het beste benaderd kan worden. Vervolgens moet men weten waar men terecht kan met vragen, zodat het signaal opgepakt kan worden door professionele zorginstanties. ”

Opbrengsten zorgpad

Verbetering van zorg staat continu hoog op de agenda. Eén van de onderwerpen was het verbeteren van het zorgpad dementie in Moerdijk. Zorgpaden beschrijven precies  welke ‘routes’ langs welke zorg- en/of hulpverleners er gekozen kan worden om de best passende hulp te geven. Een team, bestaande uit medewerkers vanuit welzijn en zorg, hebben gewerkt aan de verbetering van dat zorgpad. Deze methode om tot een nieuwe vorm te komen is bijzonder en werpt zijn vruchten af. Door de partijen is gezamenlijk het huidige proces en het gewenste proces in kaart gebracht. Er zijn stappen gezet om tot het gewenste proces te komen. Het nieuwe zorgpad voorziet nu in een aantal aansprekende verbeteringen.

  • Duidelijk contactpersoon voor cliënt en mantelzorger.
  • Duidelijkheid van taken binnen de reis met dementie voor betrokken professionals.
  • Versterking van de samenwerking tussen betrokken professionals.
  • Diagnose en zorg dichter bij de cliënt: zoals specialist ouderenzorg die  samenwerkt met de huisartsenpraktijk, casemanager dementie en  wijkverpleegkundige.

Dementievriendelijke gemeente

Daarnaast ontvangt de gemeente als tweede organisatie (na de bibliotheek VANnU in Zevenbergen) in de gemeente Moerdijk het predicaat ‘dementievriendelijke organisatie’. Om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving en mensen met dementie en hun omgeving goed van dienst te kunnen zijn, volgden diverse medewerkers van de gemeente een speciale training. De medewerkers die vanuit hun werkveld te maken kunnen krijgen zijn geschoold in het herkennen van dementie en weten hoe te handelen. Ook is de training onder de aandacht gebracht via het trainingsaanbod vanuit de ‘Moerdijk Academie’ voor alle collega’s en zijn er gratis Martha Flora trainingen in onze gemeente gehouden voor mantelzorgers.

Verder hebben alle 65-plussers in de gemeente Moerdijk vorig jaar een 10-signalenkaart ontvangen en is deze kaart verspreid bij onder andere bibliotheek en Huizen van de Wijk in de gemeente. Ook is de afgelopen tijd het zorgpad verder geoptimaliseerd. 

Dementie