Moerdijk bestendigt samenwerking rond windmolens A16

Geplaatst: 11-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Samenwerken staat voorop in het nieuwe convenant Energie A16. De Moerdijkse wethouder Désirée Brummans ondertekende dit convenant vorige week woensdag in Breda, samen met andere vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden.

Nu de vergunningen voor de bouw van 28 windmolens langs de A16 zijn verleend, komt het project in een nieuwe fase. Het oude convenant Windenergie A16, dat partijen in 2015 ondertekenden, voldoet daarom niet meer. Met de nieuwe verbintenis onderstrepen de partners dat ze de goede samenwerking in de zone rond de A16 willen voortzetten. 

Samenwerking

Omdat in dit proces een goede samenwerking met bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen onontbeerlijk is, kregen ook zij de mogelijkheid om het convenant te onder-teken en zo hun steun voor deze samenwerking kracht bij te zetten. Ruim 20 organisaties maakten hiervan gebruik. Tijdens de bijeenkomst werd ook de website www.energieA16.nl gelanceerd.

Nauw betrokken

Wethouder Brummans: “Windenergie is op dit moment één van de efficiëntste vormen van duurzame energie. Daarom spelen windmolens een belangrijke rol in de energietransitie. Maar de inpassing van de molens in hun omgeving brengt de nodige hoofdbrekens met zich mee. Daarom hebben we vanaf het begin de lokale gemeenschappen nauw betrokken en veel aandacht gehad voor de lokale belangen. Dat leidde onder meer tot unieke afspraken over lokale participatie, een energietransitiefonds en een burenregeling voor woningen die te maken krijgen met het geluid van de molens.”

Energieneutraal

Met het convenant geven de betrokken overheden gezamenlijk invulling aan de lokale, provinciale en nationale ambities van de energietransitie. “Door samenwerking en een gezamenlijke strategie wordt de maatschappelijke meerwaarde groter”, benadrukt Brummans. “Zo gebruiken we de windmolens als vliegwiel om de A16-zone energieneutraal te maken. Voor én door de bewoners.”