Onderhoudsstop Shell Moerdijk start in april

Geplaatst: 4-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Shell Moerdijk voert vanaf midden april de komende maanden groot onderhoud uit aan een aantal van de fabrieken. Ze gaan ze van binnen en buiten inspecteren, schoonmaken en verbeteren. Zo wordt geïnvesteerd in veiligheid en efficiëntie. Veel externe bedrijven - ook uit de naaste omgeving - zijn betrokken bij deze grote onderhoudsstop.

Uit veiligheidsoverwegingen moet Shell Moerdijk bij het stopzetten en opstarten van de fabrieken een enkele keer extra fakkelen. Vooral aan het begin en aan het eind van de onderhoudsstop verwachten zij dit. Deze momenten worden vooraf op de website van Shell aangekondigd. Op de piek van de werkzaamheden verwachten ze dat er zo’n 2.000 medewerkers extra op de locatie aan het werk zijn. Dit kan leiden tot extra verkeersdrukte op de wegen rondom Shell Moerdijk. Er zijn meerdere toegangspoorten geopend zodat het verkeer zich automatisch over de twee afritten naar het haven- en industrieterrein verspreidt en de drukte op de toegangswegen wordt beperkt. 

Kijk voor meer informatie over de onderhoudsstop en over het fakkelen op www.shell.nl/moerdijk. Met vragen kunt u altijd terecht bij communicatiepernismoerdijk@shell.com of bij de gratis burenlijn: 0800 – 0238044.