Praktisch verkeersexamen op vrijdag 5 april

Geplaatst: 5-4-2019

VVN afdeling Moerdijk organiseert, net als voorgaande jaren, het jaarlijkse praktisch verkeersexamen in Zevenbergen. Dit jaar wordt op vrijdag 5 april de route door basisschoolleerlingen van groep 7/8 uit de gemeente gefietst. De scholen zorgen zelf voor bemensing op de controleposten. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer.

Verkeersveiligheid

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes, bijvoorbeeld naar school en naar vriendjes. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat door de eigen woonomgeving van de kinderen. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen. Tijdens het examen staan vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen

Dankzij het aanbrengen van de permanente borden, kunnen de kinderen met hun ouders zich voorbereiden op het examen. Dit is een extra stimulans voor de verkeersveiligheid. Jongeren kunnen het hele jaar door oefenen op de route en zich beter voorbereiden op het examen. Weggebruikers en inwoners krijgen op deze manier meer oog voor deze kwetsbare groep.

Verkeersregels en verkeersgedrag

Het verkeersexamen werkt tweeledig, aan de ene kant oefenen de kinderen de verkeers-regels in de praktijk en aan de andere kant maken ze ook kennis met het gedrag van andere weggebruikers waar zij ook rekening mee moeten houden. De leerlingen vertrek-ken deze dag vanaf het parkeerterrein van Voetbalvereniging Virtus aan de Westrand in Zevenbergen. De eerste groep leerlingen start om 08.30 uur en de laatste groep om 14.39 uur.