VTH-team richt zich op brandveiligheid tijdens actiedag Moerdijk

Geplaatst: 12-4-2019

Toezicht op milieu, brandveiligheid en bouw gebeurt door verschillende instanties. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? En van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de actiedag van het VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving)-team op industrieterrein Moerdijk.

VTH-team Moerdijk hield 8 april een actiedag op Industrieterrein Moerdijk. Een groep van 7 medewerkers van de Veiligheidsregio, gemeente Moerdijk en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant nam deel. Het thema deze keer: brandveiligheid op het industrieterrein.

Brandveiligheid

Het team richtte zich tijdens de actiedag vooral op risico’s van opslag in de buurt van de risicovolle (Brzo-)bedrijven op het terrein. “Denk daarbij aan brandbevorderlijk afval dat wordt opgeslagen vlak bij een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat brengt risico’s met zich mee”, vertelt een teamlid van het VTH-team. Tijdens de actiedag kwam een aantal interessante zaken naar boven. “Denk aan geblokkeerde toe- of uitgangen voor de brandweer, een verkeerd geplaatst brandkraan, maar ook een aantal buitenopslagen die qua hoeveelheid, bouwkundige staat of nabijheid van de erfgrens mogelijk een milieu- of veiligheidsrisico vormen.”

Daarnaast keek het team ook naar zaken als de bereikbaarheid hulpdiensten bij bedrijven, de innamepunten voor bluswater en overige aspecten op het raakvlak van milieu, (brand)veiligheid en bouw. “De controles waren niet aangekondigd. De bedrijven worden via het reguliere toezicht geïnformeerd over de bevindingen.”

Samenwerken

Naast de bewustwording van de risico’s, was de actiedag ook bedoeld om de onderlinge samenwerking tussen veiligheidsregio, gemeente en omgevingsdienst te bevorderen. “Door samen te werken leer je van elkaar. We hebben veel raakvlakken, maar benaderen situaties vanuit een andere invalshoek. Door een dag samen op te trekken en te bespreken waar je op let, wat je aandacht trekt en wat mogelijke oplossingen zijn in een situatie,  verbreed je de kennis. En dat werkt ook ná een actiedag door”, aldus een teamlid