Stand van zaken keuze minister 380 kV

Geplaatst: 21-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Begin juni adviseerden de Samenwerkende Overheden (SO) minister Wiebes over de uitwerkingsgebieden van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Rilland-Tilburg. Begin juli is aangegeven dat de minister zijn reactie op het advies van de Samenwerkende Overheden direct na de zomervakantieperiode zou geven.

Dit zal iets later zijn, aangezien voor de onderbouwing van de keuze van het masttype nader onderzoek nodig is. Lees er meer over op de projectsite