Enquête energietransitie: Inwoners denken mee

Geplaatst: 23-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Deze week start de gemeente Moerdijk via het burgerpanel een enquête over de energietransitie in de gemeente en in de regio West-Brabant. De gemeente Moerdijk zet zich in voor een duurzame toekomst voor haar inwoners. We maken de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar energie uit hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie). Om dat te bereiken moet er de komende jaren veel gebeuren. Daarom wil de gemeente graag zoveel mogelijk inwoners betrekken en raadplegen over dit belangrijke onderwerp.

In de enquête vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over verschillende thema’s: Hoe belangrijk vinden mensen de energietransitie? Welke ondersteuning hebben ze nodig om hun woning te verduurzamen? Hoe denken inwoners over windmolens en zonnepanelen in Moerdijk en de regio West-Brabant? Hoe willen ze meedoen in de energietransitie? De resultaten van de enquête helpen de gemeente om de juiste keuzes te maken voor een zorgvuldige energietransitie, die past bij de wensen van inwoners. 

Voor verantwoordelijk wethouder Désirée Brummans is het belangrijk dat veel inwoners meedenken over de energietransitie: “De energietransitie raakt ons allemaal en is van ons allemaal. Ik vind het dan ook belangrijk om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners te betrekken bij dit vraagstuk. Vandaar dat deze enquête aan het Moerdijks burgerpanel wordt voorgelegd. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst. Ook hoop ik dat nog meer inwoners zich aanmelden voor ons burgerpanel en bereid zijn met enige regelmaat hun visie te geven op allerlei onderwerpen. Zo weten wij beter wat er leeft en hoe men denkt binnen de Moerdijkse gemeenschap.”

Regionale Energie Strategie

Een belangrijk onderwerp in de enquête is de energietransitie in West-Brabant. Als regio maken we een plan om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Dit plan heet een Regionale Energie Strategie. De gemeente Moerdijk werkt hierin samen met onder andere 15 andere gemeenten, Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord Brabant. We onderzoeken hoe we energie kunnen besparen, grootschalig duurzame energie kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. Een goed plan helpt om een duurzame gemeente te worden waarin je goed kunt wonen en leven (en ondernemen). De ideeën van inwoners helpen de gemeente om dit plan te maken. 

Meedoen

Inwoners kunnen meedoen aan de enquête door zich uiterlijk 6 september aan te melden voor het burgerpanel via www.moerdijkspreekt.nl. Begin oktober presenteert de gemeente Moerdijk de resultaten van het onderzoek.