Ontwerpen speelplekken Zevenbergen Krooswijk, Moerdijk en Willemstad gereed

Geplaatst: 21-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De ontwerpen voor de vernieuwde speelplekken in de wijk Krooswijk in Zevenbergen, dorp Moerdijk en Willemstad zijn gereed. Voor vier van deze speelplekken (twee in Krooswijk en twee in Willemstad) worden inwoners gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor één van de ontwerpen. Daarnaast krijgen inwoners een laatste mogelijkheid te reageren op alle overige ontwerpen. Wij vragen dit uiterlijk 1 september 2019 te doen. Nog voor het eind van dit jaar worden deze plekken aangelegd of opgeknapt.

Waar kunt u de ontwerpen bekijken?

U vindt de ontwerpen van uw wijk op: Vernieuwing speelplek. Hier staat ook beschreven hoe u kunt reageren.

Nieuwe speelplekken in de hele gemeente

In de hele gemeente Moerdijk worden de speelplekken vernieuwd. Om alleen maar de toestellen te vervangen, vinden wij als gemeente niet voldoende. Daarom gebeurt de vernieuwing of aanpassing in samenspraak en in nauw overleg met de inwoners. Samen bekijken we hoe de speelplekken kunnen worden ingericht en op welke locaties.

Een plek voor iedereen!

Een speelplek is niet alleen meer voor jonge kinderen, het is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden: jongeren, ouders en ouderen. Daarbij staan beweging en veiligheid voorop. Door inwoners erbij te betrekken verwachten we, met fantasievolle en alternatieve oplossingen, meer te bereiken dan alleen de traditionele speelplekken. Op deze manier hopen we ook bijvoorbeeld activiteiten van speeltuinverenigingen of het organiseren van sport- en spelactiviteiten of straatspeeldagen te stimuleren. En we hopen dat (buiten)spelen weer tof wordt voor iedereen!