Op weg naar een nieuwe gemeentehal

Geplaatst: 29-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Meerdere partijen schreven in op de aanbesteding voor de uitvoering van bouwkundige- en inrichtings (interieurbouw) werkzaamheden voor de nieuwe hal van het gemeentehuis. Sprangers Bouwbedrijf uit Breda en Designmeubelbouw2000 uit Etten-Leur kwamen na de beoordeling als beste uit de bus en krijgen de opdracht gegund. 

De hal en een aantal aangrenzende ruimtes gaan niet alleen op de schop voor groot onderhoud. De opknapbeurt is ook nodig om te voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd. Bijvoorbeeld voldoende privacy en een goede toegankelijkheid voor alle inwoners.

Publicatie

Vooruitlopend op de feitelijke aanbesteding zijn lokale ondernemers gevraagd hun interesse in het werk kenbaar te maken. Met de geïnteresseerden zijn gesprekken gevoerd waarin de opdracht werd toegelicht en bekeken werd of de geïnteresseerden aan de eisen van de gemeente konden voldoen. Uiteindelijk zijn per perceel vijf ondernemers uitgenodigd een aanbieding te doen.

Verschillende percelen

Het werk is verdeeld over meerdere percelen: bouwkundige werkzaamheden, vaste inrichting (interieurbouw), installatietechniek, losse inrichting (levering meubilair en groenvoorzieningen) en ICT. De aanbesteding van de grootste onderdelen van het werk (bouwkundig, interieurbouw en installatietechniek) is nu afgerond. De gunning gaat naar Sprangers Bouwbedrijf uit Breda (bouwkundige werkzaamheden) en Designmeubelbouw2000 uit Etten-Leur (interieurbouw). De installatietechnische aanpassingen worden uitgevoerd binnen het lopende installatietechnisch raamcontract. De beperkte ICT werkzaamheden brengt de gemeente onder in het contract met ICT-WBW. De komende periode gaat de gemeente de losse inrichting (tafels en stoelen) en het groen voor in de plantenbakken inkopen.

Goed nieuws

Het college is blij dat met de gunning weer stappen worden gezet op weg naar een nieuwe gemeentehal. "Dienstverlening die beter aansluit bij de huidige en toekomstige tijd, dat is wat we willen met de herinrichting van de centrale hal." Aan het woord is verantwoordelijk wethouder Jack van Dorst. "De gemeenteraad gaf de opdrachten mee zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers. Wij hebben die uitdrukkelijk uitgenodigd om zich te melden. Uit de aanbesteding komen nu weliswaar geen lokale maar wel twee regionale ondernemers.” 

Aan de slag

De gunning van het werk aan genoemde partijen is definitief. Zij gaan nu aan de slag met de voorbereiding van de werkzaamheden. In het derde kwartaal van 2019 starten de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt is de hal in het eerste kwartaal van 2020 gereed. Het gemeentehuis blijft tijdens de verbouwing open.