Start herstel- en onderhoudswerkzaamheden Appelaarseweg Fijnaart

Geplaatst: 26-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Afgelopen jaar heeft gemeente Moerdijk in de Appelaarseweg en de Molenstraat diverse leidingen vervangen. Een gezamenlijk project van de gemeente Moerdijk, Brabant Water en Enexis. Helaas zijn we niet tevreden over de (beeldkwaliteit van de) afwerking. Omdat we op deze plek toch een aantal andere (onderhouds)werkzaamheden zouden gaan uitvoeren, gaan wij die vervroegd aanpakken en voeren wij als gemeente zelf de herstelwerkzaamheden uit. Met de betrokken partijen zijn hierover goede afspraken gemaakt.

Wat gaat er gebeuren?

Opnieuw bestraten rijbaan

Vanaf de kruising met de Molenstraat wordt de rijbaan opnieuw bestraat. Hierbij gebruiken we vooral de bestaande verhardingen. De trottoirs die nu door de gazons lopen gaan we verleggen naar direct naast de rijbaan. Zo kunnen we straks beter maaien en groeien de bomen beter. De rijbaan wordt hierdoor iets smaller, maar breed genoeg voor het huidige gebruik. We pakken eerst het traject tot aan de bebouwde komgrens aan de Appelaarseweg aan. Het gedeelte buiten de bebouwde kom is op een later moment aan de beurt. Verder gaan we in de Molenstraat nog een paar plaatselijke reparaties uitvoeren.

Verbetering parkeerterrein sportpark Appelaarseweg

Voordat het parkeerterrein op de schop ging bestond er al een langgekoesterde wens om dit terrein te verharden. Met name vanwege een groeiend aantal gebruikers was er behoefte aan een betere indeling van het parkeerterrein. Daarom gaan we het nu verharden met klinkers (het huidige terrein was ‘half verhard’) en gaan we parkeervakken aangeven.

Herstel groen

Een aantal groenvakken is na het afronden van de vorige werkzaamheden niet of onvoldoende hersteld. Als het onderhoud van de rijbaan klaar is, werken we deze groenvakken in de winterperiode alsnog af. De gazons zaaien we volgend voorjaar opnieuw in. We kiezen deze periode van planten en zaaien om een zo groot mogelijke kans te hebben dat de planten meteen goed aanslaan en het gras goed kan groeien.

Plateau verdwijnt op kruising met Molenstraat

Nadat we meerdere meldingen hebben ontvangen over trillingen veroorzaakt door het verhoogde plateau halen we de verhoging weg. Deze meldingen waren er al vóór het vervangen van de leidingen. Het huidige plateau heeft een kleine snelheidsremmende werking. Omdat de overlast van het plateau groot blijkt gaan we dit louter visueel aanbrengen. Dat betekent dat de situatie op de kruising blijft zoals het nu is, alleen zonder verhoging. Met de direct omwonenden wordt de komende periode nog gesproken over de precieze plannen hiervoor. Het kruispunt zal dan ook op een later moment, waarschijnlijk in de winter, worden aangepakt.

Wanneer gaan we van start?

We starten op maandag 2 september met het uitvoeren van de werkzaamheden. De betrokken bewoners worden door de aannemer persoonlijk op de hoogte gesteld van de precieze planning en de bereikbaarheid van hun woning/perceel.