College wil onderzoek: is Moerdijkse mantelzorgondersteuning adequaat?

Geplaatst: 20-2-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Is de ondersteuning die we onze mantelzorgers bieden goed/voldoende? Of moeten we het aanbod aanpassen? Het college van burgemeester en wethouders wil onderzoeken of mantelzorgers zich voldoende ondersteund voelen en of ze ook echt iets hebben aan de mogelijkheden die nu worden geboden om hun zorgtaken te verlichten.

Zorgvoorziening voor respijtzorg

In het coalitieakkoord spraken de partijen al af om ondersteuning van mantelzorgers naar een hoger peil te trekken. Bijvoorbeeld door het bieden van respijtzorg; dat zijn de verschillende voorzieningen die het mogelijk maken dat de taken van de mantelzorger tijdelijk worden overnemen. In 2019 starten we een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een zorgvoorziening voor respijtzorg. Het in beeld brengen van de behoefte van mantelzorgers aan een dergelijke voorziening nemen we ook mee in het onderzoek. 

Belangrijk, want een deel van de mantelzorgers voelt een toenemende druk. Vorige week nog presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uitkomsten van een onderzoek waaruit bleek dat bijna een derde van de mantelzorgers met een baan veel tijdsdruk ervaart en het leven een substantieel lager cijfer geeft dan gemiddeld.

“Belangrijk wat in Moerdijk precies de behoeften zijn”

“De verwachting is dat de mantelzorgvraag alleen maar zal groeien en dus is het heel belangrijk dat we zorgen dat onze mantelzorgers zo goed mogelijk hun taak kunnen uitvoeren”, legt wethouder Eef Schoneveld uit. “Als we onze mantelzorgers goed willen ondersteunen zullen we moeten weten waar ze precies behoefte aan hebben. En ook of wat we nu bieden aan bijvoorbeeld respijtzorg genoeg mogelijkheden biedt. Landelijke cijfers zijn er volop. Maar juist wat dit onderwerp betreft is het belangrijk om te kijken wat in Moerdijk precies de behoeften zijn. Zodat we kunnen zorgen dat ons aanbod zo goed mogelijk aansluit bij waar onze mantelzorgers behoefte aan hebben.”

In het onderzoek moet speciale focus zijn voor de ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers. Als het aan het college ligt zijn de uitkomsten nog voor deze zomer bekend.