Geluidsschermen bij Heijningen zijn noodzaak, ook bij Helwijk maatregelen nodig

Geplaatst: 27-2-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Uit een rapport van Rijkswaterstaat dat onlangs is uitgekomen, blijkt dat de geluidsnormen bij Heijningen en Helwijk nu echt zijn overschreden. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat Rijkswaterstaat niet langer meer kan wachten met maatregelen en vraagt nogmaals om snelle besluitvorming hierover. Geluidsschermen bij Heijningen en een aardenwal bij Helwijk zijn een noodzaak, zodat het wonen langs de A4/A29 weer leefbaar wordt.  

Onderzoek maatregelen

Jaarlijks doet Rijkswaterstaat verslag van het geluid ten gevolge van verkeer in relatie tot de daarvoor geldende normen, de geluidproductieplafonds. Uit het verslag over 2017 dat 14 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat deze normen in 2017 zijn overschreden. In 2018 en 2019 zullen de normen naar verwachting verder worden overschreden. 

Aangezien in het verslag van vorig jaar al sprake was van dreigende overschrijding, moest Rijkswaterstaat onderzoek doen naar maatregelen om deze overschrijding te voorkomen. Dit onderzoek zou eind vorig jaar starten, maar omdat levering van toekomstige verkeerscijfers door de provincie Noord-Brabant is vertraagd, is dit onderzoek nog niet gestart.

Gevangen in hun eigen woning

Voor het college is verdere vertraging onacceptabel en het college heeft daarom om een onderhoud verzocht met de hoogste baas van Rijkwaterstaat Zuid-Nederland (HID). Daarnaast is de minister wederom dringend gevraagd om de situatie ter plaatse te bekijken. Wethouder Désirée Brummans: “Bewoners in Heijningen hebben sinds de doortrekking van de A4 al veel geluidsoverlast en dit wordt alleen maar erger. Wij vinden het niet te verkopen dat onderzoek nu weer wordt uitgesteld en willen met Rijkswaterstaat in gesprek om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Bewoners in Heijningen zitten nu al lang genoeg in de herrie. Ze voelen zich gevangen in hun eigen woning met de deuren en ramen dicht. Genieten in hun eigen tuin op een zomerse dag zit er vanwege de geluidsoverlast voor hun niet meer in. Het woongenot is er niet meer. Ook in Helwijk wordt door bewoners veel overlast ondervonden en daar zijn ook geluidsmaatregelen noodzakelijk. Geluidsschermen in Heijningen en een aardenwal in Helwijk zijn een noodzaak, zodat het wonen langs de A4/A29 voor de bewoners weer leefbaar wordt.”  

Werkgroepen A4/A29

De werkgroepen A4/A29, waarin bewoners van Helwijk en Heijningen zijn vertegenwoordigd, onderschrijven de conclusies van de wethouder. Maaike Stout namens de werkgroep Helwijk: "Het aantal voertuigbewegingen neemt elk jaar opnieuw fors toe. Volgens een onderzoek van de Omgevingsdienst hadden al bij het doortrekken van de A4 geluidsreducerende maatregelen moeten zijn genomen. Door de toenemende drukte op het wegtracé staat de leefbaarheid sterk onder druk en daarom moet Rijkswaterstaat snel met een goede oplossing komen."

Ilja de Jong en Jasper Visser namens de bewoners van Heijningen: ”De situatie in Heijningen wordt elke dag erger. Slapen met een raam op een kier is niet te doen, rustig in de tuin praten met elkaar is niet te doen. Er is gemeten en dus willen we dat er snel, heel snel, maatregelen genomen worden en in geval van Heijningen moeten er hoge geluidsschermen komen. Wij zijn het zat.”

Verslag

Het complete verslag is te vinden op de website van Rijksoverheid.