Moerdijk zet in op asbest, havenveiligheid en ondermijning

Geplaatst: 4-2-2019

In 2019 gaat de gemeente Moerdijk op het gebied van Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH) aan de slag met de voorbereiding voor het verbod op asbestdaken, havenveiligheid en ondermijning. (Brand)veiligheid, monumenten en toezicht op risicovolle bedrijven blijven onverminderd de aandacht houden. Verder huurt de gemeente extra personeel om ook met de toename van het aantal bouwaanvragen de dienstverlening te kunnen garanderen. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 dat aan de gemeenteraad is aangeboden. 

In het uitvoeringsprogramma zet het college op een rij welke activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd en waar de prioriteiten liggen op VTH-gebied. Zes gemeenten (Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert) stellen met elkaar de grote lijnen van het VTH-beleid vast. Elke gemeente beschrijft daarna afzonderlijk de eigen accenten. Het uitvoeringsprogramma omvat ook het werkplan 2019 VTH van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De omgevingsdienst voert VTH-milieutaken uit voor de gemeente.

Accenten Moerdijk

  • Een van de accenten in Moerdijk is het verbod op asbestdaken dat de Rijksoverheid vanaf 2025 invoert. De afgelopen maanden onderzocht een bureau in opdracht van de gemeente hoeveel asbesthoudende daken Moerdijk telt. Moerdijk gaat nu al aan de slag en wil zoveel mogelijk kansen benutten om daken meteen te verduurzamen. Er komt een plan om de verschillende kansen in beeld te brengen. 
  • De aanpak van havenveiligheid en ondermijning krijgt een extra impuls. Met het Havenbedrijf en de politie is een pilot afgesproken. Gedurende een jaar gaat één BOA samen met politie en douane toezichthouden op de APV en bijzondere wetten / ISPS (port security) op het industrie- en haventerrein.

Extra capaciteit

Het aantal bouwaanvragen neemt de laatste tijd fors toe. Dat zorgt voor extra werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en bouwtoezicht. Het college heeft daarom besloten om tijdelijk extra personeel in te huren. Zo blijft de dienstverlening aan inwoners en bedrijven gegarandeerd.