Vermelden stilgeboren kinderen op de persoonslijst van een ouder

Geplaatst: 4-2-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht hun stilgeboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw kind.

Voor alle stilgeboren kinderen mogelijk

De duur van de zwangerschap is niet relevant voor het verzoek tot opname in de BRP. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn.

Wilt u gebruik maken van deze registratie?

Het is geen verplichting. Ouders kunnen het verzoek alleen doen als zij op het moment van de geboorte in Nederland woonden en stonden ingeschreven in de BRP. Ze doen het verzoek bij de gemeente van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek tot opname van het kind in de BRP alleen voor zichzelf doen. Het verzoek kan niet namens een partner gedaan worden.

Verder moet er een geldig brondocument worden overgelegd. Afhankelijk van de datum waarop de geboorte heeft plaatsgevonden, kan dit gaan om een geboorteakte en overlijdensakte of een akte levenloos geboren kind (akte van geboorte (levenloos)). Mocht er geen akte zijn opgemaakt, dan kunnen de ouders alsnog bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren verzoeken om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken.

Wilt u gebruik maken van de inschrijving? Bekijk dan de voorwaarden op deze pagina en vul het formulier in. Dit formulier moet u persoonlijk afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0168.

Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl