11 februari: lancering campagne ‘Zevenbergen Leert Lezen’

Geplaatst: 30-1-2019

Ongeveer 1.400 Zevenbergenaren kunnen niet goed lezen en schrijven. Herken je dit? Iemand die niet thuis geeft als er een verjaardagskaartje geschreven moet worden? Of nooit een boodschappenlijstje gebruikt maar wel vaak iets vergeet? Een formulier invullen steeds maar uitstelt? Misschien is er meer aan de hand en heeft deze persoon moeite met lezen en schrijven.

Schaamte zorgt er vaak voor dat er niets verandert. Met de actie ‘Zevenbergen leert lezen’ gaan taalvrijwilligers van het Taalpunt ze helpen. Op maandagavond 11 februari trappen ze officieel af met een bijzonder programma dat in het teken staat van de actie en met een aantal bijzondere gasten. Vanaf 19.15 uur  in Bibliotheek VANnU in Zevenbergen (Kasteelweg 3). 

Deelnemers actie ‘Zevenbergen Leert Lezen’

Wethouder Thomas Zwiers realiseert zich dat het benaderen van laaggeletterden moeilijk is. ‘Hoe krijgen we mensen zover dat zij zich aanmelden voor een cursus lezen en schrijven? Daarvoor zijn zogeheten signaleerders nodig uit de omgeving, zoals familieleden, vrijwilligers, werkgevers, loketmedewerkers, praktijken, huiseigenaren en hulpverleners.’ 

Er zijn tien zorg- en dienstverleners praktijken  (Brilmode Rob Boon, Gezondheidscentrum Tholos, Hans Anders Optiek, Huisartsenteam ’t Park, Kiesokee / tandarts Wasser, Lodge Advocaten, Pearle Opticien, Signa Notarissen, Van Der Ham Optiek en Zweers Hoortoestellen) in Zevenbergen die al aan deze actie meewerken. Zij (h)erkennen mogelijke signalen die wijzen op laaggeletterdheid en kunnen betreffende personen nu gericht via een bijzondere methode van het Taalpunt benaderen, helpen en doorverwijzen. Het is in eerste instantie een pilotcampagne uitsluitend in Zevenbergen. Maar zodra de resultaten zijn geëvalueerd, kan de actie breder worden ingezet.

Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen

Bij het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen kan iedereen terecht met vragen over het leren of beter leren van de Nederlandse taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of voor informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Via het Taalpunt proberen we inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven beter te bereiken en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, een taalaanbod voor hen te realiseren.   

In het Taalpunt wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, maar worden ook mensen actief begeleid bij het verbeteren van taalvaardigheden. Taalvrijwilligers coördineren de activiteiten in het Taalpunt en worden daarbij ondersteund door een breed taalnetwerk van professionals en vrijwilligers. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek van Zevenbergen.