Controle woonwagencentrum Klundert goed verlopen

Geplaatst: 15-1-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Op 15 januari hielden diverse overheidsdiensten een controle op een woonwagencentrum in Klundert. Zij controleerden onder andere op brandveiligheid, rechtmatige bewoning, naleving van vergunningen (milieu- en bouwvoorschriften) en openstaande belastingschulden. Er zijn diverse overtredingen aangetroffen. De controle was een vervolg op een nulmeting enkele jaren geleden.

Resultaten

  • Op meerdere plekken is sprake van illegale bebouwing en bewoning, zoals een bijgebouw dat in de tuin is geplaatst en illegaal wordt bewoond. En een wooneenheid met meer bewoners dan ingeschreven op de betreffende locatie.
  • Op diverse plekken ontbreken brandwerende scheidingen.  
  • Het bestemmingsplan wordt niet overal nageleefd. Zo is een bijgebouw bijvoorbeeld in gebruik als clublocatie voor een motorclub. 
  • Er zijn diverse voorraadtanks en een afleveringspomp met daarin rode dieselolie aangetroffen. Rode dieselolie is diesel die onder een lager accijnstarief valt. Het zonder vergunning voorhanden hebben van rode dieselolie is niet toegestaan. Voor het ontduiken van de dieselaccijns zal de douane een proces-verbaal opmaken.
  • Er zijn diverse openstaande belastingschulden geïnd. Ook is beslag gelegd op enkele auto’s. 
  • Bij een aantal bewoners wordt nader onderzoek gedaan naar de naleving van fiscale wet- en regelgeving.
  • Bij een van de woningen werd stroom illegaal afgenomen. Dit is beboet en direct hersteld.
  • Op het terrein is een autosloperij gevestigd waar meerdere milieuovertredingen zijn geconstateerd.

Tevreden over integrale aanpak

Burgemeester Klijs is tevreden over de integrale aanpak van de controle. “Iedere inwoner van de gemeente Moerdijk heeft recht op een veilige leefomgeving. In onze aanpak staat preventie voorop. Maar waar het nodig is, pakken we door. Regelmatig controleren hoort erbij. Bijvoorbeeld bij bedrijfsverzamelgebouwen, recreatieterreinen en campings. Vandaag controleerden we het woonwagencentrum. In 2015 brachten we de situatie daar in kaart met een nulmeting. De afspraak is toen gemaakt dat dit het uitgangspunt zou zijn voor de hercontrole na de renovatie. Dat is vandaag gebeurd. Een integrale controle zoals vandaag levert niet alleen een actueel inzicht op maar werkt ook preventief. Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid bovendien efficiënter en effectiever. Ook voor de betrokkenen, in dit geval de bewoners, kost het minder tijd.“

Betrokken partijen

De controle is uitgevoerd door Belastingdienst, OMWB en gemeente. De politie was aanwezig ter ondersteuning. In totaal waren zo’n 40 mensen in touw en zijn alle 17 wooneenheden bezocht. De controle verliep rustig, bewoners waren erg meewerkend.