De Wmo-raad Moerdijk is op zoek naar jou!

Geplaatst: 29-1-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Vormgeven aan het Moerdijk van nu en in de toekomst. Meedoen, je stem laten horen. Dat kan als lid van de Wmo-raad Moerdijk.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft de gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het organiseren van passende ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente hoeft dat allemaal niet alleen te doen, juist niet.

Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente haar inwoners moet betrekken bij het beleid en de uitvoering van deze wet.

De gemeente Moerdijk heeft daarvoor een Wmo-raad ingesteld. De Wmo-raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor kan het beleid beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van inwoners.

De WMO-raad is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep, maar probeert met de adviezen het algemene belang zo goed mogelijk te dienen. Ze streven naar een constructieve samenwerking met de gemeente. Ze vragen hen om hun plannen tijdig voor te leggen en verleggen regelmatig met de betreffende beleidsmedewerker en de wethouder.

Omdat er binnen de Wmo-raad Moerdijk enkele vacatures zijn, zijn ze op zoek naar maatschappelijk betrokken personen voor het lidmaatschap van de raad.

De Wmo-raad vergadert plenair elke tweede woensdagmiddag van de maand Daarnaast zijn de leden ook actief in één of meer werkgroepen en op overige tijdstippen af en toe beschikbaar voor werkbezoeken of het bijwonen van externe bijeenkomsten.

Een uitgebreide profielschets van de leden van de Wmo-raad evenals meer informatie over de Wmo-raad Moerdijk en haar werkzaamheden vindt u op de website www.wmoraadmoerdijk.nl.

Reageren

Herkent u zich in het bovenstaande en draagt u graag bij aan de Moerdijkse samenleving waarin iedereen kan meedoen? Dan nodigen de Wmo-raad u van harte uit te reageren.
Neem gerust contact op met de voorzitter mw. Ineke Hoogland, telefoon 0168-465205 of mail naar secretaris@wmoraadmoerdijk.nl