Moerdijk schaft 'terrassentax' af

Geplaatst: 8-1-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Per 1 januari 2019 schaft Moerdijk de gebruiksvergoeding voor terrassen af. Met dit besluit voert het college van burgemeester en wethouders één van de afspraken uit het coalitieakkoord 2018-2022 uit.

Twintig commerciële horecabedrijven met een terras groter dan 25 m² betaalden tot eind 2018 een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente van 150 euro (26 - 50 m²) of 275 euro (vanaf 51 m²). Door het afschaffen van deze gebruikersvergoeding loopt de gemeente jaarlijks zo'n € 3.750,00 aan inkomsten mis. Een relatief laag bedrag waar ook nog administratiekosten tegenover staan zoals het bijhouden van bestanden, facturatie, inning, bezwaarbehandeling en dergelijke.

Levendigheid

De relatief lage netto-opbrengst weegt niet op tegen het belang van de levendigheid die terrassen in de kernen brengen. Terrassen vormen een aanvulling op het voorzieningenniveau voor bewoners en toeristen. Het college heeft daarom besloten om de gebruiksvergoeding af te schaffen.