“Ons stinkende best doen”, maar ook “lachen om onszelf”

Geplaatst: 8-1-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Als lokale politiek ‘ons stinkende best doen’ om in verbinding te blijven met onze inwoners. Nog beter worden in inwonerparticipatie: zorgen dat zoveel mogelijk goede ideeën van inwoners ook kunnen worden uitgevoerd. En proberen om inwoners met problemen nog sneller in beeld te krijgen, ‘zodat we mensen niet in de steek laten’. Het zijn een paar van de ‘wensen’ van burgemeester Jac Klijs tijdens zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.

Conclusie: er gaat heel veel goed in Moerdijk, maar er is nog genoeg te doen. De economie staat er goed voor, dorp Moerdijk is na de moeilijke jaren in rustig en positief vaarwater beland en de lokale politiek gaat goed met elkaar om en komt ook tot besluitvorming.

Uitdagingen

Maar Jac Klijs ziet ook een aantal uitdagingen voor het nieuwe jaar. “Kijk ik naar het sociaal domein dan zie ik dat we in Moerdijk relatief veel mensen hebben met meervoudige problemen. Vroeger werden mensen opgevangen door bijvoorbeeld de kerk en de omgeving en problemen eerder gesignaleerd. Tegenwoordig is dat anders. Om problemen te voorkomen moeten we op tijd signaleren, zodat we mensen beter kunnen helpen en hen niet in de steek laten. Maar dat vraagt wel een geweldige hap uit ons budget.”

Gele hesjes

Klijs waarschuwde voor groeiende tegenstellingen in de samenleving, met de zogenaamde gele hesjes in Frankrijk als voorbeeld. “Steeds meer groepen voelen zich in de steek gelaten. Ik voorspel dat dat ook hier erger wordt. Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je voor de subsidie van de Tesla van een ander moet betalen dan wringt dat.”

Burgerparticipatie

Belangrijk zal hoe dan ook zijn om te zorgen dat het contact tussen inwoners en lokale politiek zo goed mogelijk is. Daar moet van alle kanten in worden geïnvesteerd, vindt Klijs. “Zodat we aan de basis van problemen komen en niet alleen maar volgen. Burgerparticipatie is wat dat betreft belangrijk. De kunst is om dat wat ‘buiten’ wordt bedacht naar ‘binnen’ te halen. Niet alleen zorgen dat inwoners met ideeën komen, maar ook dat ze die zelf kunnen uitvoeren. We zijn al goed bezig met de stads- en dorpstafels, maar als we hierin verder investeren kunnen we koploper worden.”

In zijn afsluiting verwees Jac Klijs naar een quote van Annie M.G. Schmidt: “lachen mag van God, maar laten we vooral lachen om onszelf.”