Verkenning haalbaarheid ondernemersfonds centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen

Geplaatst: 16-1-2019

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid verkennen van een gebiedsgericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Een ondernemersfonds is een fonds dat gevuld wordt door ondernemers en waarbij de besteding ook door de ondernemers zelf wordt bepaald. Het initiatief is afkomstig van de ondernemersverenigingen zelf.

Dick Hartmann namens de drie ondernemersverenigingen: “Samenwerking en betrokkenheid is voor ondernemers in kleine winkelcentra van groot belang. Vaak is dit te vrijblijvend en de investeringen zijn niet eerlijk verdeeld. Kleine winkelcentra liggen onder druk. Door middel van het oprichten van een fonds kunnen ondernemers gezamenlijk toekomstgerichte investeringen doen en promoties verzorgen.”

Doel ondernemersfonds

De ondernemersverenigingen zien de oprichting van een ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. In de komende periode werken de ondernemersverenigingen een inhoudelijk voorstel uit. Dit doen ze samen met de gemeente en de ondernemers in de centragebieden. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met afstemming tussen de betrokkenen.

Beoogde constructie 

Het ondernemersfonds wordt gevuld op basis van een verplichte ondernemersbijdrage. De gemeente verzorgt de inning van de bijdragen door voor het aangewezen centrumgebied een reclamebelasting, die geldt voor de gebruikers in te voeren Het geld uit de belastingmaatregel gaat naar het ondernemersfonds. Die bepaalt hoe het geld wordt ingezet. Op deze manier dragen alle ondernemers bij aan gezamenlijke investeringen in de aantrekkelijkheid van de centra en wordt voorkomen dat ‘freeriders’ wel meeprofiteren, maar niet meebetalen. 

Informatiebijeenkomsten

Op 24 januari wordt de raad geïnformeerd over de verkenning. In de vergadering lichten de ondernemersverenigingen hun motivatie toe aan de gemeenteraad. 

Op 25 februari houden de ondernemersverenigingen en de gemeente een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor ondernemers in de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Op deze avond wordt er uitleg gegeven over wat een ondernemersfonds is, wat je er mee kunt en hoe het werkt. Daarnaast wordt ook de aanpak van de verkenning naar de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds toegelicht. Ondernemers die mee willen denken bij de nadere uitwerking van het fonds worden van harte uitgenodigd om zich te melden.