Woonwijk Blauwe Hoef Klundert wordt opgepakt

Geplaatst: 24-1-2019

De gemeente Moerdijk zet de bouw van nieuwe woningen in Klundert in de tweede versnelling. De komende tijd wordt onderzocht wat financiële en ruimtelijke consequenties zijn wanneer in Blauwe Hoef een onderscheidende woonwijk met 75 tot 100 woningen wordt gebouwd, passend bij het karakter van Klundert.

‘Blauwe Hoef’ is één van de zeventien projecten die de gemeente Moerdijk voor juli 2019 in gang wil zetten. Deze zogenaamde ‘kansrijke initiatieven’ zijn extra projecten bovenop de al geplande initiatieven, die de woningbouw en infrastructuur in Moerdijk een boost moeten geven

Startdocument

Een eerste stap is het vaststellen van de kaders voor het project in een startdocument. Hierin staan zaken waar de gemeente rekening mee houdt bij de verdere uitwerking, zoals de omvang van de wijk, de duurzaamheidsambities, wel of niet een groene inpassing, de woningaantallen en de soort woningen. Daarnaast is de ontsluiting van de wijk een belangrijk aandachtspunt. We verwachten dat er een aparte ontsluitingsweg nodig is. Ook dit nemen we mee in het onderzoek.

“Met voorrang aan de slag”

“Ik ben blij dat we met het startdocument een eerste stap zetten om te komen tot realisatie van deze nieuwe woonwijk”, vertelt wethouder Désirée Brummans. “De vraag naar woningen is groot en dus moeten we met voorrang met woningbouw aan de slag. We gaan proberen om te zorgen dat de nieuwbouw zo goed mogelijk aansluit bij waar in Klundert behoefte aan is. Daarbij zal de nadruk liggen op levensloopbestendige en duurzame woningen.”

Voordat de onderzoeken worden uitgevoerd, wordt het startdocument ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na afronding van de onderzoeksfase is duidelijk wanneer de schop echt de grond in kan om met bouwen te beginnen. In de voorlopige planning, en zonder tegenslagen, wordt ervan uitgegaan dat er vijf jaar voorbereidingstijd nodig is om te kunnen starten met het daadwerkelijk realiseren van de wijk.