Nieuws juni 2019

Nieuws juni 2019

donderdag 20 juni 2019

Flinke buien en een lekker zonnetje: met het groeizame weer van de afgelopen weken tiert het onkruid welig. Ook de hagen en gazons in de gemeente maken een flinke groeispurt. De aannemers die het......

donderdag 20 juni 2019

Elektrische deelauto’s voor de inwoners en medewerkers van de gemeente Moerdijk: zijn daar mogelijkheden voor? Daarnaar doet de gemeente op dit moment onderzoek....

dinsdag 18 juni 2019

Als funderingstype voor nieuwbouw of aan- en bijgebouwen worden er vaak heipalen toegepast. Dit kan onder andere geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. Zo leverde kortgeleden door heiwerkzaamheden......

dinsdag 18 juni 2019

Mantelzorgers, zij zijn van onschatbare waarde! Daarom kunnen mantelzorgers iedere maand deelnemen aan leuke activiteiten en is er in november de 'Week van de Mantelzorg'. Als blijk van waardering......

dinsdag 18 juni 2019

Op 18 april stemde de raad in met het vrijgeven van extra budget om de sanering af te kunnen ronden en de bult geschikt te maken voor woningbouw. Vervolgens is er gestart met de aanbesteding om een......

dinsdag 18 juni 2019

Het water achter het Rondeel in Klundert is mogelijk besmet met botulisme. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt dit. De gemeente heeft waarschuwingsbordjes geplaatst....

maandag 17 juni 2019

Half juni is de firma de Krom in opdracht van de gemeente Moerdijk gestart met het opnieuw bestraten en voorzien van tegels van het fiets/voetpad langs de Lantaarndijk in Willemstad....

vrijdag 14 juni 2019

Kalm en beheerst zonken rond 10 uur vanochtend de eerste damwandplanken van de Zevenbergse haven in de bodem....

woensdag 12 juni 2019

De vergaderingen zijn openbaar. De vergadering vindt deze week plaats op donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 13 juni....

dinsdag 11 juni 2019

Rijkswaterstaat gaat geluidsmaatregelen doorvoeren bij de snelweg A17 bij Standdaarbuiten. Op 22 mei 2019 is het plan vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het najaar van......

dinsdag 11 juni 2019

Dit voorjaar vaccineert GGD West-Brabant jongeren tussen 14 en 18 jaar tegen de meningokokkenziekte. In april was de eerste prikronde. Op 17 juni is de tweede prikronde in de gemeente Moerdijk. Het......

maandag 10 juni 2019

Van 10 tot en met 24 juni is er kans op (geluids)overlast doordat Shell Moerdijk extra moet fakkelen. In deze periode zal een van de fabrieken na een geplande onderhoudsstop weer in bedrijf worden......