Aanpak Boerenweg en Dreef in Fijnaart van start

Geplaatst: 25-6-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Gemeente Moerdijk gaat de Boerenweg/Dreef in Fijnaart verbreden. Deze smalle polderweg ligt tussen Fijnaart en Noordhoek. De weg wordt voornamelijk gebruikt door landbouwverkeer en is ook een veelgebruikte fietsroute voor scholieren op weg naar het Markland College in Zevenbergen. Het fietspad is volgens weggebruikers niet breed genoeg voor een fiets en auto naast elkaar. Daarnaast is er een hoogteverschil tussen de berm en het verharde wegdek.

Wat gaan we doen?

Zowel de Dreef als de Boerenweg worden verbreed van circa  3.00 meter naar 5.50 meter. Er worden rode fietssuggestiestroken aangebracht van 1,25 m breed. Daarnaast worden er vier extra snelheidsremmers in de vorm van 60 km/u plateaus aangebracht. De deklaag wordt in zijn geheel vervangen.

Grondeigenaren

Bij de aanvang van het project bleek dat om te verbreding te kunnen realiseren er van twee grondeigenaren grond aangekocht moet worden. De gemeente is op dit moment met één van de grondeigenaren tot overeenstemming gekomen. Met de tweede grondeigenaar is de gemeente nog steeds in gesprek. Echter om niet nog meer vertraging op te lopen, heeft de gemeente besloten om het deel van de Boerenweg tot aan de huidige passeerstrook aan de Dreef (totaal 980 meter) al aan te leggen. Voor het laatste gedeelte, passeerstrook tot aan de kruising (totaal 50 meter), lopen nog onderhandelingen met de betreffende grondeigenaar. Inmiddels is de aanbesteding afgerond. Het werk is gegund aan Dura Vermeer BV. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen wordt het werk in de vakantieperiode uitgevoerd,  van 1 juli tot begin augustus.

Omleidingsroutes

Er komen twee omleidingsroutes. Eén voor het gemotoriseerd verkeer, en één voor het fietsverkeer. De omleiding voor het fietsverkeer loopt over de Keeneweg en het autoverkeer wordt omgeleid via de Boerendijk, Blaaksedijk, Oudendijk en Weeldijk. De planning is dat het werk begin augustus klaar is.

Verkeersoplossingen

De aanpak van de Dreef en Boerenweg is onderdeel van de aanpak om verkeersknelpunten in de gemeente op te lossen. In het coalitieakkoord 2018-2022 is verkeersveiligheid als prioriteit opgenomen. We willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat onze wegen zo veilig mogelijk worden. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat continu aandacht vraagt en niet in één maatregel te vangen is. Er gebeurt zoveel meer, sommige maatregelen zijn klein en inventief, andere juist omvangrijker. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij scholen. Toch kunnen we niet alles oplossen en voorkomen. Verantwoordelijkheid ligt ook bij elke verkeersdeelnemer zelf. Op deze site is een kaart beschikbaar waar de stand van zaken waar we welke maatregel(en) en actie(s) gaan uitvoeren of al hebben uitgevoerd.