Gemeente Moerdijk onderzoekt cliëntervaringen maatschappelijke ondersteuning

Geplaatst: 25-6-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren heeft gemeente Moerdijk over het jaar 2018 een onderzoek naar laten uitvoeren. De gemeente voldoet zo bovendien aan de wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken wat cliënten van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning vinden. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief en laten een verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Grote waardering

Wethouder Eef Schoneveld: "Zeker met het oog op het toenemend aantal aanvragen en de steeds complexer wordende vragen heb ik grote waardering voor de mensen die deze ondersteuning geven en deze mooie scores neer hebben weten te zetten. Natuurlijk blijven we ons inzetten voor goede ondersteuning. Dit jaarlijkse onderzoek is ook om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om volgend jaar nog beter te scoren. De stijgende lijn van het keukentafelgesprek van een 7,5 naar een 7,7 willen we voortzetten."

Respons

In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. In totaal ontvingen 825 cliënten de uitnodigingsbrief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 393 cliënten de vragenlijst hebben ingevuld. Dit is een respons van 48%. De ondervraagde cliënten zijn op hoofdlijnen positief over de werkwijze en de geboden ondersteuning.  Bekijk hier de factsheet met alle cijfers.

Ruime meerderheid weet weg naar ondersteuning te vinden

Iets minder dan acht op de tien (78%) cliënten uit Moerdijk weten waar zij met hulpvragen terecht kunnen. Over de snelheid waarmee men geholpen wordt, is 79% tevreden. Iets minder dan de helft van de cliënten (41%) weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. "Dit percentage is sinds 2015 flink toegenomen", licht wethouder Eef Schoneveld toe. "In 2015 was dit 25% en in de twee jaren daarna 31%. Dit is een mooi resultaat. Een hogere bekendheid van onze onafhankelijke cliëntondersteuning was een actiepunt waar we de afgelopen tijd mee aan de slag zijn gegaan."

Cliënt voelt zich in Moerdijk serieus genomen

De cliënten zijn over het algemeen positief over hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat. Een meerderheid van 79% van de cliënten merkt op dat er in het gesprek samen naar een oplossing voor de hulpvraag wordt gezocht. Een zeer ruime meerderheid van 87% van de cliënten vindt dat zij serieus werden genomen.

Ruime voldoende voor het keukentafelgesprek

De waardering voor de toegang naar ondersteuning vertaalt zich ook door naar het rapportcijfer dat cliënten geven aan het (keukentafel)gesprek dat zij hebben gehad met een medewerker van de gemeente over zorg en ondersteuning. Van alle ondervraagde cliënten heeft 48% in de afgelopen twaalf maanden een dergelijk gesprek gehad. Cliënten beoordelen deze gemiddeld met een 7,7. Vorig jaar was dit een 7,5.

Kwaliteit ondersteuning verbeterd en ondersteuning past vaker bij de hulpvraag

Men is positief over de kwaliteit van de ondersteuning, zoals huishoudelijke ondersteuning, collectief vervoer, begeleiding, vervoer-, rolstoel- of woonvoorziening. Bijna negen op de tien vinden deze goed en passend bij de hulpvraag die men had. In vergelijking met de jaren hiervoor neemt ook op dit gebied de tevredenheid toe. Vooral de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag is verbeterd, van 74% in 2015 naar 87% over 2018. Cliënten met een indicatie voor begeleiding zijn gevraagd wat zij van hun zorgaanbieder vonden, een ruime meerderheid zei daarop dat zij de ondersteuning van de zorgaanbieder goed vinden en dat de zorgaanbieder de gemaakte afspraken nakomt. De tevredenheid over geboden ondersteuning door specifieke aanbieders varieert van 78% tot 100%.

Cliënten ondervinden positieve effecten door de ondersteuning

Cliënten ervaren positieve effecten van de ontvangen ondersteuning. Circa acht op de tien kunnen zich beter redden, beter de dingen doen die ze willen en ervaren een betere kwaliteit van leven.