Gemeente Moerdijk onderzoekt kansen elektrische deelauto’s

Geplaatst: 20-6-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Elektrische deelauto’s voor de inwoners en medewerkers van de gemeente Moerdijk: zijn daar mogelijkheden voor? Daarnaar doet de gemeente op dit moment onderzoek.

Reizen zorgt voor een flink deel van de CO2-uitstoot die mensen veroorzaken. Welke keus je maakt voor je dagelijkse vervoer heeft dus invloed op het klimaat. Kiezen we met z’n allen voor duurzamer vervoer, dan reduceren we de CO2-uitstoot.

Duurzaam autogebruik stimuleren

Elektrisch rijden is beter voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Maar elektrische auto’s zijn nog duur. Diverse bedrijven bieden elektrische deelauto’s aan – vooral in grotere steden, maar ook in landelijke gebieden zijn er initiatieven. Deelauto’s maken elektrisch rijden voor meer mensen bereikbaar en aantrekkelijk. Het verkennende onderzoek dat de gemeente Moerdijk op dit moment doet, moet uitwijzen hoe elektrische deelauto’s ook in Moerdijk elektrisch rijden kunnen stimuleren.

Volop kansen

Wethouder Désirée Brummans, die onder meer duurzaamheid in haar portefeuille heeft, ziet veel voordelen: “Dit biedt kansen. Voor mensen die zich geen eigen auto kunnen veroorloven, voor mensen die elektrisch rijden nog te duur vinden en natuurlijk voor het milieu.”

Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in september bekend. Het college van burgemeester en wethouders kan dan weloverwogen kiezen of, en op welke manier, de gemeente Moerdijk deelauto’s wil gebruiken om duurzaam vervoer te stimuleren.