Meedenken over Multifunctionele Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 3-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek heeft voor de gemeente Moerdijk een hoge prioriteit. Om het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in Zevenbergschen Hoek toekomstbestendig te maken is de gemeente, samen met andere partijen, van plan om op de locatie van de basisschool en het gemeenschapshuis een multifunctionele accommodatie te realiseren. 

Wij vinden het belangrijk dat u meedenkt over de toekomst van het voorzieningenniveau. Het multifunctionele gebouw wordt immers gerealiseerd voor een levensduur van zo’n 50 jaar. De functie van dit gebouw op korte en lange termijn is een belangrijke vraag waar wij ons samen met u in willen verdiepen. Op welke manier kan het gebouw een ontmoetingsfunctie krijgen voor het hele dorp? Wat zijn de verwachtingen voor de samenwerking en wat kunt u hieraan zelf bijdragen? Hoe kan het gebouw zo ingericht worden dat er tegemoet gekomen kan worden aan de multifunctionele meerwaarde? En tenslotte hoe dit vertaald kan worden in gezamenlijk beheer en organisatie?

Om ons gezamenlijk te verdiepen in deze vragen organiseren wij op woensdag 17 april a.s. van 19:30 tot 21:30 uur in gemeenschapshuis De Zevensprong (Olavstraat 29) een bijeenkomst waarvoor wij u van harte willen uitnodigen. Wij zien u graag in het gemeenschapshuis!

Wilt u voorafgaand aan de bijeenkomst een toelichting of heeft u aanvullende vragen? Dan kunt contact opnemen met projectleider Wendy Roelen van de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168.