Moerdijks college wil wekelijks gft ophalen in de zomer

Geplaatst: 12-3-2019

Elke week het gft-afval ophalen in de maanden juni, juli en augustus. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk voorstelt aan de gemeenteraad. De raad beslist in april over het voorstel.

Stankoverlast en ongedierte: om die redenen vindt 77% van de Moerdijkers die eind vorig jaar de afvalevaluatie-enquête invulden het noodzakelijk dat gft-afval in de zomer wekelijks wordt opgehaald. “Aan die oproep geven we nu gehoor”, stelt wethouder Jack van Dorst. Als de gemeenteraad akkoord gaat, rijdt de gft-wagen dit jaar bij wijze van proef in juni, juli en augustus wekelijks door de straten. De rest van het jaar is dat eens per twee weken. Tijdens en na afloop van de proef wordt er geëvalueerd. Op basis daarvan bepaalt de gemeenteraad vervolgens of de service in 2020 wordt voortgezet.

Restafval het duurst

Tijdens de extreem lange, warme zomer van vorig jaar klaagden inwoners veelvuldig bij de gemeente over stank en maden in de gft-bak. Om overlast te voorkomen, belandde gft-afval regelmatig in de restafvalcontainer. Jack van Dorst: “Dat gaven we zelf ook als advies wanneer tips zoals biozakjes gebruiken en de container beluchten niet hielpen. Maar het is natuurlijk een ongewenste situatie. Het doel van het systeem Van Afval Naar Grondstof is dat we minder restafval produceren. Restafval is bovendien het duurst om te verwerken, dus als alles in de restcontainer gaat, stuw je de kosten op.”

Goed scheiden loont

Van Dorst raamt de kosten van de proef op € 120.000. Geld dat dit jaar uit de algemene middelen zou moeten komen. Wordt wekelijks inzamelen in de zomermaanden na dit jaar vaste prik, dan worden de kosten verrekend in de afvalstoffenheffing. Die afvalstoffenheffing gaat volgend jaar naar verwachting sowieso omhoog, onder meer door de landelijke trend dat de kosten van afvalinzameling en -verwerking aanzienlijk stijgen. “Het vertrekpunt van de gemeenteraad is dat we in Moerdijk een kostendekkend tarief rekenen voor de afvalinzameling”, licht Van Dorst toe, “dus we ontkomen er niet aan om gestegen kosten te verrekenen.” Volgens de huidige inzichten zal een meerpersoonshuishouden ongeveer € 35 meer gaan betalen op jaarbasis per 2020. Wordt de wekelijkse zomerinzameling ingevoerd, dan wordt dat € 45.

“Geen fijn vooruitzicht, maar door de stijgende kosten lijkt dit onvermijdelijk”, beseft Van Dorst. De wethouder benadrukt dat de invoering van de ondergrondse containers en het feit dat inwoners sindsdien hun afval beter scheiden, juist helpen om de kosten te drukken: “Hadden we het oude systeem behouden, dan waren we zonder twijfel duurder uit geweest. Dan hadden we namelijk minder grondstoffen gehad, die financieel gunstig zijn, en veel meer restafval, wat juist het duurst is om te verwerken. Het nieuwe systeem is op alle fronten voordeliger: voor het milieu én voor de portemonnee.”