Nieuwe ronde succesvol Moerdijks initiatief ‘Samen is Wijs’

Geplaatst: 7-3-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Eenzaamheid voorkomen, dat is het doel van ‘Samen is Wijs’. Binnenkort start de vijftiende ronde van dit succesvolle Moerdijkse initiatief.

In het kort

  • In het kader van ‘Samen is Wijs’ gaan vrijwilligers op huisbezoek bij ouderen in de gemeente.
  • Moerdijkers die in de eerste helft van 2019 75 jaar of 83 jaar worden, ontvangen een brief met de vraag of zij een huisbezoek op prijs stellen. Dit geldt ook voor mensen van 55+ die kortgeleden hun partner verloren.
  • Met ‘Samen is Wijs’ wil de gemeente de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Positieve reacties

De afgelopen jaren was er veel animo voor het aanbod. Ouderen stellen de huisbezoeken erg op prijs, blijkt uit de respons en evaluaties. Daarom zet de gemeente het project structureel in. Wethouder Eef Schoneveld: “Het is een mooi voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak heel doeltreffend werkt.”

Twee keer per jaar een ronde

Minimaal twee keer per jaar plannen de vrijwilligers van ‘Samen is Wijs’ een ronde huisbezoeken. De gemeente ondersteunt en faciliteert. De vrijwilligers zijn de ogen en oren van Moerdijk. Zij signaleren bij de groeiende groep kwetsbare Moerdijkers of ze het nog op eigen kracht redden. Blijkt dat niet meer te lukken, dan verwijzen de vrijwilligers hen door naar de juiste instanties.

Geen brief ontvangen? 

Iedereen die gebruik wil maken van een huisbezoek kan zich aanmelden. Geen brief met antwoordstrook ontvangen? Een bezoek aanvragen kan ook bij coördinator Anne-Marie Spaninks. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10 tot 12 uur via telefoonnummer (06) 21 29 86 21.