Update lekkage aan rioolleiding nabij Shell Moerdijk

Geplaatst: 6-3-2019

Op ongeveer 700 meter buiten het hek van Shell Moerdijk is vorige week donderdagmiddag een lekkage geconstateerd aan een rioolleiding van het bedrijf.

Shell Moerdijk treft maatregelen om de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. De gemeente, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en andere relevante instanties zijn op de hoogte. Wanneer er meer bekend is, wordt dit bericht aangevuld.

Update 1 maart 19.00 uur

Shell Moerdijk meldt dat de situatie met het lek aan de rioolleiding onder controle is. Het bedrijf vangt al het lekwater op en houdt continu toezicht.

Tot de reparatie uitgevoerd kan worden, werkt een team van Shell Moerdijk samen met de betrokken overheidsdiensten aan de aanleg van een tijdelijke rioolleiding ten westen van de Westelijke Randweg naar het persstation van waterschap Brabantse Delta. Shell Moerdijk verwacht geen overlast van de lekkage en de werkzaamheden voor zijn buren en omgeving.

Update 6 maart 15.30 uur

In samenwerking met meerdere aannemers en in goed overleg met de autoriteiten heeft Shell Moerdijk binnen een week vijf kilometer aan tijdelijke rioolleiding aangelegd, getest en in gebruik genomen. Het betreft een dubbele pijpleiding van elk 2,5 km lang vanaf de fabrieken tot en met het persstation van Waterschap Brabantse Delta langs de Westelijke Randweg. De gewone leiding is ondertussen veilig afgesloten en staat gevuld met schoon water.

Nu deze tijdelijke voorzieningen klaar zijn, beginnen we volgende week in nauwe samenwerking met betrokken overheidsdiensten met het werk aan de oorspronkelijke rioolleiding. Als dit klaar is, ruimen we de tijdelijke pijpleiding weer op. We weten nog niet hoe lang de klus gaat duren.