Vernieuwing speelplekken bebouwde kom Zevenbergen

Geplaatst: 4-3-2019

In 2019 en 2020 gaat de gemeente de speelplekken in de bebouwde kom van Zevenbergen vernieuwen. We starten in de wijk Krooswijk. Inwoners zijn van harte uitgenodigd voor de tweede inspraakbijeenkomst op donderdag 14 maart om 19.30 uur in basisschool De Arenberg.

Voetbalkooi

Op 7 november 2018 zijn de verschillende locaties van de 14 speelplekken in de wijk besproken. Ook de locatie van de voetbalkooi kwam daarbij aan de orde. Besloten is om de voetbalkooi te plaatsen op de bestaande speelplek bij het basketbalveld langs de Westrand.

Schetsen

Inmiddels zijn de ideeën voor de 14 speelplekken uitgewerkt in schetsen. Deze schetsen bespreken we op 14 maart graag met de bewoners. Op basis daarvan gaan drie leveranciers aan de slag met de uitwerking. Voor de kleinere speelplekken komt één uitwerking per speelplek. Wijkbewoners kunnen daar vervolgens op reageren. Voor de drie grotere plekken organiseren we een minicompetitie: drie uitwerkingen per speelplek. Wijkbewoners kunnen straks hun voorkeur uitspreken voor een van de uitwerking.

Het is de bedoeling dat de speelplekken in 2e kwartaal van 2019 worden gerealiseerd.

Graag tot ziens op 14 maart! Aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie over het vernieuwen van de speelplekken in onze gemeente, kijk op de pagina Vernieuwing Speelplekken.