Volgende stap onderzoek gezondheidscentrum Doctor Ariënslaan

Geplaatst: 20-3-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Meerdere partijen hebben belangstelling voor ruimte in het nieuw te realiseren gezondheidscentrum aan de Doctor Ariënslaan. Ook biedt het perceel met het huidige programma van eisen voldoende ruimte om op het terrein te parkeren. Dat blijkt uit het verkennend onderzoek dat Daan Evers, manager van gezondheidscentrum Tholos uit Zevenbergen, deed naar de haalbaarheid van een nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen. De gemeente en Evers gaan nu in gesprek over de verdere stappen om de plannen te realiseren. 

In 2018 meldde Daan Evers zich bij de gemeente met de plannen om een nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen te realiseren. Als locatie is het terrein aan de Doctor Ariënslaan in beeld waar tot medio 2017 basisschool Het Kompas stond. De gemeente is eigenaar van het terrein.

Veel belangstelling

De bereidheid tot deelname aan het gezondheidscentrum is heel groot en overschrijdt de mogelijkheden van de locatie binnen het huidige bestemmingsplan. Om deze reden is er helaas geen plaats voor alle belangstellenden. De volgende partijen gaan de vervolgfase in:

  • huisartsen van het gezondheidscentrum Tholos
  • huisartsenpraktijk Slort en Tan
  • Benu-apotheek Zevenbergen
  • verloskundigenpraktijk Doortje Uil
  • logopediepraktijk van Nimwegen
  • psychologenpraktijk Zevenbergen
  • STAR-SHL (bloedafname en functieonderzoek)

Voldoende parkeergelegenheid

Het conceptplan gaat uit van drie bouwlagen en een maximaal bebouwde oppervlakte van 633 m². Dat is minder dan een derde van het perceel. Met dit programma van eisen blijft er voldoende ruimte over om parkeren op het terrein mogelijk te maken. 

Volgende stap

Wethouder Désirée Brummans is positief over de resultaten van het verkennend onderzoek: “Vanaf het begin hebben wij gemeend dat een nieuw gezondheidscentrum een belangrijke toevoeging is aan het voorzieningenniveau in Zevenbergen. Ik ben blij dat ook de markt positief reageert op de plannen. De initiatiefnemer kan nu verder met de volgende stap, de verdere uitwerking van zijn plannen.” Een handschoen die initiatiefnemer Daan Evers graag oppakt. “De vele belangstelling doet mij goed. Helaas kunnen we niet alle geïnteresseerden een plek bieden. Het alternatief, een procedure tot een wijziging van het bestemmingplan, kost veel tijd. Daar kiezen we niet voor. We willen graag snel verder met de uitwerking van de plannen. Zevenbergen krijgt een gezondheidscentrum om trots op te zijn.”